Eindexamen? Ook van Cito!

Jaarlijks doen bijna 200.000 leerlingen in Nederland eindexamen. Al sinds het begin van de jaren 70 worden die examens gemaakt onder begeleiding van Cito. Daar zijn we trots op! Ook in 2018 staan we garant voor 400 verschillende examens en 12.000 nieuwe examenvragen.

De eindexamens voor vmbo, havo en vwo komen van Cito. We maken ze in nauwe samenwerking met vakdocenten. Al 45 jaar geeft de overheid ons opdracht daartoe.
Cito is daarmee een belangrijke partner in de Nederlandse eindexamenketen.
Lees meer over de examenketen.

Dit doet Cito:

 • Examens maken
  We maken alle eindexamens voor vmbo, havo en vwo.
 • Service verlenen aan onderwijs
  We zorgen voor service voor, tijdens en na de examenperiode. Van correctieadviezen tot rapportages.
 • Advies geven over de normering
  Na de examens doen we normeringsonderzoek. Zodat scores van leerlingen kunnen worden omgezet naar cijfers.
 • Examenonderzoek
  We doen doorlopend onderzoek en vernieuwen, testen en verbeteren onze examens.
 • Achtergrondinformatie 
  We hebben een selectie gemaakt van onderwerpen en daarover artikelen geschreven. Die kunnen u ondersteuning bieden in de discussies naar aanleiding van de centrale examens.

Ook op dit deel van de site: