CSPE

centraal schriftelijk praktisch examen

Het CSPE is een examenvorm voor de beroepsgerichte programma’s waarbij de toetsing van praktijk en theorie is geïntegreerd. Het examens bestaat voornamelijk uit praktijkopdrachten in combinatie met ict-opdrachten en open theorievragen. Daarnaast wordt de theorie afgevraagd in korte digitale minitoetsen. Deze minitoetsen worden afgenomen met het toetsprogramma Facet.

Betrokkenheid docenten bij de toetsproductie

De CSPE’s worden ontwikkeld samen met vakdocenten. Deze docenten bedenken vragen en opdrachten, leveren commentaar op conceptexamens, proberen praktijkopdrachten uit, voeren proefafnames uit en schatten de moeilijkheidsgraad in.

Bijzonderheden

De CSPE’s kunnen op de scholen afgenomen worden vanaf begin april tot eind juni. De scholen kunnen zelf in die periode de examens inplannen. Voorafgaand aan de afnameperiode krijgen de scholen inzicht in de examens om de examens goed in te kunnen plannen en om verbruiksmaterialen op tijd aan te kunnen schaffen.

N-L-tool

Vanaf 2018 gaat u bij de profielvakken werken met twee versies van ieder cspe: de versie rood en de versie blauw. In de brochure ‘Werken met twee-profielvak-cspe’s’ is in detail beschreven wat dat voor uw school betekent. Paragraaf 2.5 van de brochure beschrijft hoe de N-term (N) en de schaallengte (L) van een herkansings-cspe worden vastgesteld als een kandidaat één of enkele onderdelen herkanst in de andere kleur. Dit gebeurt met de zogenoemde N-L-tool.

In het rechterblok staat een demoversie van de N-L-tool en een handleiding die u kunt downloaden. In deze demotool zijn de N-termen en de schaallengtes van de profielvak-cspe’s van 2016 en 2017 opgenomen. Het profielvak-cspe van 2016 is daarbij de fictieve versie rood en het profielvak-cspe van 2017 fungeert als fictieve versie blauw.

Gelijktijdig met de bekendmaking van de N-termen van de versies rood en blauw van de profielvak-cspe’s 2018, wordt ook de N-L-tool voor de herkansings-cspe’s van 2018 gepubliceerd.

Omzettingstabel bij afwijkende N-term voor herkansings-CSPE

Wilt uw school voor een profielvak-CSPE gebruikmaken van de toegestane speelruimte om een hogere N-term te hanteren dan de N-term die met de N-L-tool wordt bepaald? Dan kunt u zelf een omzettingstabel van scores in cijfers genereren via de link naar het omzettingsprogramma in de banner rechts.