CSPE

centraal schriftelijk praktisch examen

Het CSPE is een examenvorm voor de beroepsgerichte programma’s waarbij de toetsing van praktijk en theorie is geïntegreerd. Het examens bestaat voornamelijk uit praktijkopdrachten in combinatie met ict-opdrachten en open theorievragen. Daarnaast wordt de theorie afgevraagd in korte digitale minitoetsen. Deze minitoetsen worden afgenomen met het toetsprogramma Facet.

Betrokkenheid docenten bij de toetsproductie

De CSPE’s worden ontwikkeld samen met vakdocenten. Deze docenten bedenken vragen en opdrachten, leveren commentaar op conceptexamens, proberen praktijkopdrachten uit, voeren proefafnames uit en schatten de moeilijkheidsgraad in.

Bijzonderheden

De CSPE’s kunnen op de scholen afgenomen worden vanaf begin april tot eind juni. De scholen kunnen zelf in die periode de examens inplannen. Voorafgaand aan de afnameperiode krijgen de scholen inzicht in de examens om de examens goed in te kunnen plannen en om verbruiksmaterialen op tijd aan te kunnen schaffen.