CSPE

centraal schriftelijk praktisch examen

Het CSPE is een examenvorm voor de beroepsgerichte programma’s waarbij de toetsing van praktijk en theorie is geïntegreerd. Het examens bestaat voornamelijk uit praktijkopdrachten in combinatie met ict-opdrachten en open theorievragen. Daarnaast wordt de theorie afgevraagd in korte digitale minitoetsen. Deze minitoetsen worden afgenomen met het toetsprogramma Facet.

Betrokkenheid docenten bij de toetsproductie

De CSPE’s worden ontwikkeld samen met vakdocenten. Deze docenten bedenken vragen en opdrachten, leveren commentaar op conceptexamens, proberen praktijkopdrachten uit, voeren proefafnames uit en schatten de moeilijkheidsgraad in.

Bijzonderheden

De CSPE’s kunnen op de scholen afgenomen worden vanaf begin april tot eind juni. De scholen kunnen zelf in die periode de examens inplannen. Voorafgaand aan de afnameperiode krijgen de scholen inzicht in de examens om de examens goed in te kunnen plannen en om verbruiksmaterialen op tijd aan te kunnen schaffen.

N-L-tool

Vanaf 2018 gaat u bij de profielvakken werken met twee versies van ieder cspe: de versie rood en de versie blauw. In de brochure ‘Werken met twee-profielvak-cspe’s’ is in detail beschreven wat dat voor uw school betekent. Paragraaf 2.5 van de brochure beschrijft hoe de N-term (N) en de schaallengte (L) van een herkansings-cspe worden vastgesteld als een kandidaat één of enkele onderdelen herkanst in de andere kleur. Dit gebeurt met de zogenoemde N-L-tool.

Gelijktijdig met de bekendmaking van de N-termen van de versies rood en blauw van de profielvak-cspe’s 2018, wordt ook de N-L-tool voor de herkansings-cspe’s van 2018 gepubliceerd.

Beschikbaarheid N-L-tool

Scholen kunnen de N-L-tool gebruiken om het cijfer van een herkansing van een profielvak-cspe te bepalen. Op dit moment is deze tool nog niet beschikbaar. Op 6 juni worden de N-termen van de profielvak-cspe’s bekend gemaakt. Dan wordt ook de N-L-tool via onze site en via Examenblad beschikbaar gesteld voor scholen.

Tot en met 2 april heeft er een demoversie van de N-L-tool op onze website gestaan. Deze is met opzet van onze site verwijderd om te voorkomen dat scholen per ongeluk de demoversie gebruiken voor het bepalen van het cijfer van het herkansings-cspe in plaats van de daadwerkelijke tool.

Omzettingstabel bij afwijkende N-term voor herkansings-CSPE

Wilt uw school voor een profielvak-CSPE gebruikmaken van de toegestane speelruimte om een hogere N-term te hanteren dan de N-term die met de N-L-tool wordt bepaald? Dan kunt u zelf een omzettingstabel van scores in cijfers genereren via de link naar het omzettingsprogramma in de banner rechts.