Examens kunstvakken havo en vwo

Voor de kunstvakken heeft het gebruik van examen-computerprogramma's een hoge vakinhoudelijke meerwaarde. De rijke, visuele presentaties zoals afbeeldingen, kleur, geluid en bewegende beelden ondersteunen de theorie. 

De kunstexamens voor (b-d-d-m-a) havo en vwo

Ook in 2017 gebruiken uw leerlingen bij de examens kunst h/v (b-d-d-m-a) het computerprogramma Autoplay. Vragen en bronnen (afbeeldingen, filmfragmenten, geluidsfragmenten en teksten) krijgen zij aangeboden via Autoplay. De leerlingen beantwoorden de vragen op papier. Voor deze examens ontvangt u:
  • een cd-rom met vragen en bronnen in Autoplay. 

De muziekexamens havo en vwo

Vanaf 2017 worden zowel de vragen als de bronnen (audiofragmenten, sommige notenvoorbeelden en teksten) aangeboden via Autoplay. De leerlingen beantwoorden de vragen in een uitwerkbijlage. In deze uitwerkbijlage worden ook grote notenvoorbeelden (waaronder partituurfragmenten voor vwo) opgenomen en notenvoorbeelden waarin iets genoteerd moet worden.

Voor deze examens ontvangt u:
  • een cd-rom met vragen en bronnen in Autoplay;
  • uitwerkbijlagen.

Elk examens een eigen wachtwoord

De examens in Autoplay zijn beveiligd met een wachtwoord. Per examen krijgt u een wachtwoord.

Computerspraak

De examens havo/vwo kunst (b-d-d-m-a) en havo/vwo muziek hebben standaard spraak (computerspraak).
Ga naar de pagina Voorbeeldexamens en Autoplay