Examens kunstvakken havo en vwo

Voor de kunstvakken heeft het gebruik van examen-computerprogramma's een hoge vakinhoudelijke meerwaarde. De rijke, visuele presentaties zoals afbeeldingen, kleur, geluid en bewegende beelden ondersteunen de theorie. 

De examens kunst (b-d-d-m-a) havo en vwo in Autoplay (regulier) en Facet (pilot)

Ook in 2018 gebruiken uw leerlingen bij de examens kunst h/v (b-d-d-m-a) het computerprogramma Autoplay. Vragen en bronnen (afbeeldingen, filmfragmenten, geluidsfragmenten en teksten) krijgen zij aangeboden via Autoplay. De leerlingen beantwoorden de vragen op papier.

De examens in Autoplay zijn beveiligd met een wachtwoord. Voor zowel het examen kunst havo (b-d-d-m-a) als kunst vwo (b-d-d-m-a) krijgt u een wachtwoord.

Voor deze examens ontvangt u:
  • een cd-rom met vragen en bronnen in Autoplay. 

In 2018 vindt voor kunst (b-d-d-m-a) havo en vwo een pilot in Facet plaats. Kijk voor meer informatie over Facet in het menu bij ‘Voorbeeldexamens kunstvakken in Facet’.

De examens muziek havo en vwo in Facet (standaard)

In 2018 worden zowel de vragen als de bronnen (audiofragmenten, sommige notenvoorbeelden en teksten) aangeboden in Facet. De leerlingen beantwoorden de vragen in een uitwerkbijlage. In deze uitwerkbijlage worden ook grote notenvoorbeelden (waaronder partituurfragmenten voor vwo) opgenomen en notenvoorbeelden waarin iets genoteerd moet worden.

Voor deze examens ontvangt u:
  • uitwerkbijlagen.

Kijk voor meer informatie over Facet in het menu bij ‘Voorbeeldexamens kunstvakken in Facet’.

Computerspraak

De examens havo/vwo kunst (b-d-d-m-a) en havo/vwo muziek hebben standaard spraak (computerspraak).
Ga naar de pagina Voorbeeldexamens en Autoplay