Voorbeeldexamens kunstvakken in Autoplay

Wilt u uw leerlingen laten wennen aan Autoplay? Laat ze dan oefenen met de voorbeeldexamens.

Oefenen voor de examens

Voor havo/vwo kunst (b-d-d-m-a) worden de examens in 2018 op dezelfde manier afgenomen met Autoplay als de examens in 2017. Om leerlingen te laten oefenen, kunt u gebruikmaken van de examens uit 2017.

Over het downloaden en starten

  • De link naar de examens ziet u rechts staan.
  • U downloadt deze examens door te klikken op het computericoontje in de lijst van examens.
  • U krijgt dan een scherm met de vraag: Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan? Kies voor Opslaan als en selecteer een map.
  • Na het opslaan klikt u dubbel u op het bestand [vaknaam] voorbeeldexamen.exe in de door u gekozen map. Als er vervolgens een dialoogvenster verschijnt, kiest u voor 'uitvoeren'.
  • Het voorbeeldexamen start dan automatisch.

Elk examens een eigen wachtwoord

De examens in Autoplay zijn beveiligd met een wachtwoord. In de gepubliceerde examens 2017 zijn de wachtwoorden al wel ingevuld.