Voorbeeldexamens kunstvakken in Autoplay

Wilt u uw leerlingen laten wennen aan Autoplay? Laat ze dan oefenen met de voorbeeldexamens.

Oefenen voor de examens

In 2017 werden voor havo/vwo muziek voor het eerst zowel de vragen als de bronnen aangeboden in Autoplay. Leerlingen noteerden de antwoorden in een uitwerkbijlage. Om leerlingen hiermee te laten oefenen, zijn er voorbeeldexamens muziek: een voorbeeldexamen havo dat bestaat uit twee opgavenblokken uit het havo-examen 2015 en een voorbeeldexamen vwo dat bestaat uit twee opgavenblokken uit het vwo-examen 2015.
Voor havo/vwo kunst worden de examens in 2017 op dezelfde manier afgenomen met Autoplay als de examens in 2016.

Over het downloaden en starten

  • De voorbeeldexamens ziet u rechts staan.
  • U downloadt deze examens door erop te klikken. Voor havo/vwo kunst klikt u op het computericoontje in de lijst van examens.
  • U krijgt dan een scherm met de vraag: Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan? Kies voor Opslaan als en selecteer een map.
  • Na het opslaan klikt u dubbel u op het bestand [vaknaam] voorbeeldexamen.exe in de door u gekozen map. Als er vervolgens een dialoogvenster verschijnt, kiest u voor 'uitvoeren'.
  • Het voorbeeldexamen start dan automatisch.

Elk examens een eigen wachtwoord

De examens in Autoplay zijn beveiligd met een wachtwoord. Om ook hiermee vertrouwd te raken hebben de voorbeeldexamens ook een wachtwoord gekregen. In de voorbeeldexamens zijn de wachtwoorden al wel ingevuld.

Computerspraak

De examens havo/vwo kunst (b-d-d-m-a) en havo/vwo muziek hebben standaard spraak (computerspraak).