Voorbeeldexamens kunstvakken in Facet

Voor de examens havo en vwo kunst (b-d-d-m-a) en de examens havo en wvo muziek in Facet zijn inplanbare examens beschikbaar.

Vast oefenen voor de examens

Wilt u uw leerlingen laten wennen aan Facet? Laat ze dan oefenen met de inplanbare voorbeeldexamens in Facet. De volgende examens staan klaar in Facet:
  • havo kunst 2017-1
  • vwo kunst 2016-1
  • havo muziek 2017-1
  • vwo muziek 2017-1

De betreffende correctievoorschriften en eventuele uitwerkbijlagen voor deze examens staan rechts op deze pagina.

Meer informatie over Facet vindt u op examenblad.nl en in de brochure ‘Kunstvakken in Facet’. Rechts staat de link naar deze informatie.

Examens muziek op de openbare oefenomgeving

Behalve inplanbare examens, kunt u ook oefenen met uw leerlingen voor de examens havo/vwo muziek met de examens uit 2015 in de online oefenomgeving. Rechts vindt u de link naar de online oefenomgeving. Ook zijn er verwijzingen naar het bijbehorende correctievoorschrift en de uitwerkbijlage voor het examen muziek uit 2015.