Voorbeeldexamens

Voor alle digitale examens BB/KB is in Facet een voorbeeldexamen beschikbaar. U kunt deze bekijken op de openbare oefenomgeving: oefentoetsen en -examens via de link rechts op deze pagina. 

Correctievoorschriften wiskunde en nask1 downloaden

Na het maken van een voorbeeldexamen kan een kandidaat zijn antwoorden opslaan in een pdf-bestand. In deze pdf staan niet alleen de antwoorden die de kandidaat gegeven heeft, maar ook het correctievoorschrift en bij direct scoorbare vragen ook het aantal scorepunten die de kandidaat voor zijn antwoord heeft gekregen.

Helaas worden antwoorden van vragen waarbij gebruikgemaakt wordt van een speciale toepassing (bijvoorbeeld de grafiekentool) nog niet goed weergegeven. Dit geldt met name bij vakken als wiskunde en nask1. Er wordt hard gezocht naar een oplossing.

Openbare oefenomgeving