Nieuwe syllabus geschiedenis 2018

Vanaf 2018 nemen vmbo-scholen in de bovenbouw het centrale examen af van de vernieuwde syllabus geschiedenis.

Meer weten?

Op www.Examenblad.nl staan de syllabus en een begeleidende brochure. De brochure geeft achtergrondinformatie over het tot stand komen van de syllabus, de opzet en inhoud van de syllabus en de verschillende vraagtypen die in het nieuwe centrale examen aan de orde komen.

Voorbeeldexamen geschiedenis BB/KB

Voor elke leerweg is een voorbeeld van een centraal examen gemaakt. Voor GL/TL is dit een papieren examen (Pdf) en zijn te raadplegen via de schriftelijke en praktische examens vmbo. Voor BB en KB zijn er digitale voorbeeldexamens. Deze digitale examens downloadt u als Pdf-bestand.

Aan de slag

De voorbeeldexamens en correctievoorschriften staan onder Downloads. Sla voor een goede werking de Pdf-bestanden eerst op uw eigen computer op en open daarna de bestanden vanaf uw computer.