Voorbeeldexamens kunstvakken in Autoplay

Wilt u uw leerlingen laten wennen aan Autoplay? Laat ze dan oefenen met de voorbeeldexamens.

Oefenen voor de examens

Voor vmbo dans, drama en muziek worden de examens in 2018 op dezelfde manier afgenomen met Autoplay als de examens in 2017. Om leerlingen te laten oefenen, kan voor vmbo dans en muziek gebruik gemaakt worden van de examens uit 2017. Voor het examen vmbo drama kan het voorbeeldexamen worden gebruikt.

Over het downloaden en starten

  • De link naar de examens dans en muziek 2017 en de link naar het voorbeeldexamen drama ziet u rechts staan.
  • U downloadt deze examens door te klikken op het computericoontje in de lijst van examens.
  • U krijgt dan een scherm met de vraag: Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan? Kies voor Opslaan als en selecteer een map.
  • Na het opslaan klikt u dubbel u op het bestand [vaknaam] (voorbeeld)examen.exe in de door u gekozen map. Als er vervolgens een dialoogvenster verschijnt, kiest u voor 'uitvoeren'.
  • Het (voorbeeld)examen start dan automatisch.

Elk examen een eigen wachtwoord

De examens in Autoplay zijn beveiligd met een wachtwoord. In de gepubliceerde examens 2017 en in het voorbeeldexamen drama zijn de wachtwoorden al wel ingevuld.

Downloads