Nieuw examen aardrijkskunde 2015

Vanaf 2015 nemen vmbo-scholen in de bovenbouw het centrale examen af van het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde.

Meer weten?

Op www.Examenblad.nl staan de syllabus en een begeleidende brochure. De brochure geeft achtergrondinformatie over het tot stand komen van de syllabus, de opzet en inhoud van het programma en de verschillende vraagtypen die in het centrale examen aan de orde komen.

Oefenen met de voorbeeldexamens?

Voor elke leerweg is een voorbeeld van een centraal examen gemaakt. Voor GL/TL is dit een papieren examen (pdf). Voor BB en KB zijn er digitale voorbeeldexamens. Deze digitale examens downloadt u als PowerPointpresentatie.

Aan de slag
De voorbeeldexamens (PowerPointpresentaties) en correctievoorschriften staan onder Downloads. Sla voor een goede werking de PowerPointpresentaties eerst op uw eigen computer op en open daarna de bestanden vanaf uw computer.