Eindexamens met Cito-service

Rondom de eindexamens levert Cito een uitgebreid pakket van producten en diensten aan scholen en docenten. Dat varieert van examenoefenstof tot groepsrapportages over de resultaten.

Service vóór de examens

  • Nieuw examenvak? Cito maakt voorbeeldexamens om te oefenen.
  • Nog meer oefenen: we publiceren examens uit voorgaande jaren met correctievoorschriften. Oefenen voor vmbo schriftelijk, oefenen voor vmbo digitaal, oefenen voor havo en vwo.
  • Mix & Meet-tool: een tool voor docenten om de normering van zelf samengestelde oefenexamens bij de moderne vreemde talen te bepalen.

Service tijdens de examenperiode

  • Bij vmbo-examens bieden we de keuze tussen schriftelijk of digitaal.
  • Voor schriftelijke examens publiceren we printbare antwoordbladen.
  • Digitale examens publiceren we in de online examenomgeving.
  • Voor de examenvakken muziek en kunst leveren we de software.
  • Direct na elk examen publiceren we de correctievoorschriften, zodat leerlingen hun antwoorden kunnen nakijken. Voor nakijken 2017 vmbo, voor nakijken 2017 havo en vwo.

Service na afname van de examens

Na afname van de examens levert Cito:

Bekijk het filmpje