Voortdurende vernieuwing examens

Cito doet doorlopend onderzoek om de kwaliteit van de examens te garanderen. Zo testen we regelmatig examens in de praktijk. Daarnaast doen we onderzoek naar bijvoorbeeld de nieuwste meettechnieken en werken we aan de doorontwikkeling van vraagvormen. Samen met scholen werken we bovendien samen in pilots om het toetsen van de toekomst vorm te geven. Want het onderwijs verandert, net zoals de digitale mogelijkheden.

De onderzoekskalender van Cito is lang. Op dit moment lopen zo’n dertig onderzoeken die de constructie en afname van de centrale examens raken. In alle gevallen geldt dat Cito eventuele veranderingen zorgvuldig uitvoert. Voordat examens of examenvragen worden aangepast, volgt een uitgebreid testtraject in de praktijk.

Expert in meten

Cito is een internationaal erkend topinstituut op het gebied van psychometrie. In huis beschikken we over internationaal befaamde onderzoekers in psychometrisch onderzoek. Tal van promovendi doen bij Cito wetenschappelijk onderzoek. Dat vertaalt zich doorlopend in nieuwe inzichten die we direct toepassen in onze toetsen en examens. Naar de wetenschappelijke publicaties van Cito.