Examenverslagen

Examens vormen voor het onderwijs steeds meer een ijkpunt. Zowel voor de niveaubepaling en certificering van de leerling als voor de resultaten van de school. Centrale examens maken het mogelijk vergelijkingen met landelijke gemiddelden te maken en scholen onderling te vergelijken.

De opbouw van het examenverslag

Het examenverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Verslag van de examencampagne
  Dit geeft het vmbo, havo en vwo inzicht in de aantallen kandidaten, de productie van de examens, de verzameling van afnamegegevens en de normering.
 • Resultaten per schooltype/leerweg
  Dit onderdeel biedt per schooltype een overzicht van de landelijke resultaten.
 • Resultaten per examen
  Met deze Excel-applicatie bekijkt u de resultaten van een of meer geselecteerde examens.
 • Betekenis geven aan cijfers
  U krijgt met deze Excel-applicatie van een geselecteerd examen nadere informatie over de exactheid van een bepaald cijfer en over de relatieve positie daarvan binnen de landelijke steekproef.
 • Waardering per examen 
  Dit onderdeel biedt per examen een overzicht van de resultaten van een korte enquête die gehouden is onder de examinatoren.

Met dank aan de medewerking van scholen

We rapporteren elk jaar in het examenverslag de resultaten op de examens. Een groot deel van de gegevens waarop we deze verslagen baseren, ontvangen wij van de scholen. Zonder de medewerking van vele docenten en schoolleiders zouden we deze verslagen niet kunnen samenstellen. Hartelijk dank daarvoor!