Betekenis cijfers 2017

De cijfers op de examens komen tot stand nadat het CvTE de normering van de examens heeft vastgesteld. Voorafgaand aan de normering hebben we van duizenden kandidaten scores ontvangen.

Deze scores en de daarmee corresponderende cijfers kunnen ook uitgedrukt worden in grootheden die in de testleer gangbaar zijn. Deze informatie is bijvoorbeeld nuttig voor studenten die in het buitenland gaan studeren en daar willen uitleggen wat de Nederlandse cijfers betekenen. Ook studiedecanen zijn geïnteresseerd in de betekenis van cijfers, omdat examens verschillen in de mate waarin ze onderscheid maken tussen goede, zeer goede en uitmuntende kandidaten. Met de applicatie ‘Betekenis cijfers’ kunt u voor een examen nadere informatie krijgen over de relatieve positie van de scores/cijfers binnen de landelijke steekproef.

Applicatie en toelichting

De applicatie staat rechts op deze pagina. Lees eerst de toelichting, voordat u hiermee aan de slag gaat.