Nieuws Centrale examens

DatumBericht
29-5-2018Toetsdeskundigen Cito verklaren examenvragen
Elke examenvraag is een anekdote op zich. Daarom publiceert Scholieren.com en Nu.nl tijdens de centrale eindexamenperiode elke dag een artikel van de hand van een toetsdeskundige van Cito. Hij/zij vertelt over de totstandkoming van een vraag die eerder op de dag is gesteld aan examenkandidaten.
3-5-2018Vakdocenten natuurkunde gezocht!
Bent u vakdocent natuurkunde en wilt u meedoen aan ons pilot-project? Dan nodigen wij u uit om materiaal in te sturen. De pilot ‘Insturen contexten voor natuurkunde havo en vwo’ is een pilot waarbij alle vakdocenten natuurkunde materiaal aanleveren. Het is goed mogelijk dat wij het materiaal gaan gebruiken in de centrale examens natuurkunde havo en vwo. Wij vragen u om contexten, eventueel voorzien van voorbeelden van een aantal vragen.
29-3-2018Examinering volgt het onderwijs (CvTE)
Cito: 'Het is belangrijk dat er een door het onderwijs gedragen systeem van examinering bestaat dat aansluit bij de behoefte van leerlingen en scholen. Wij staat open voor vragen en behoeften uit het onderwijsveld en denken graag mee hoe dit op passende wijze in het examensysteem vorm te geven.’
Lees hier reactie CvTE: Examinering volgt het onderwijs 
19-12-2017Rekentoets telt niet meer mee voor vwo-diploma
Onderwijsminister Slob heeft vrijdag 15 december 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over een wijziging in de regelgeving. De Rekentoets voortgezet onderwijs (vo) telt vanaf schooljaar 2017-2018 niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma.
28-6-2017Hoe ‘goed’ is een centraal examen?
Lees de reflectie van het CvTE op blog Pijpers ‘Het begon zo onschuldig’.
11-5-2017Webinar gemist: Hoe komt de N-term tot stand?
Bent u docent met een examenklas, examensecretaris of directeur en wilt u meer weten over het normeringsproces? Bekijk dan de webinar die het CvTE en Cito in het voorjaar organiseerde. In één lesuur bent u bij hoe de normering werkt bij de centrale examens VO.
Naar de webinar: Hoe komt de N-term tot stand?