Nieuw convenant ondertekend voor centrale toetsen en examens

Eind 2016 hebben het College voor Toetsen en Examens (CvTE), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Cito een nieuw convenant ondertekend dat de ketensamenwerking voor centrale toetsen en examens beschrijft. Het convenant gaat over de regie op de examenketen en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor voorspelbare resultaten en processen.

Effectiviteit en kwaliteitsverbetering van de ketenprocessen staan centraal in het convenant.

> Bekijk het 'Convenant van de ketenpartners voor centrale examens en toetsen'