Rekentoets telt niet meer mee voor vwo-diploma

Onderwijsminister Slob heeft vrijdag 15 december 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over een wijziging in de regelgeving. De Rekentoets voortgezet onderwijs (vo) telt vanaf schooljaar 2017-2018 niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma.

Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee voor het behalen van het diploma. Wel zijn alle leerlingen nog steeds verplicht om de rekentoets af te leggen, tot er een alternatief is voor de huidige toets. In een brief aan leerlingen, docenten en scholen laat minister Slob weten ‘samen met belanghebbenden aan de herpositionering van rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo.’

Cito ontwikkelt de rekentoets vo en het rekenexamen mbo in opdracht van het College voor Toetsen en Examens. Dat doen we in samenwerking met een groot aantal docenten uit het vo en mbo.

Meer informatie

Op de website van het CvTE leest u meer over het niet meer meetellen van de rekentoets voor het behalen van het vwo-diploma.