Normering

Voldoende of onvoldoende? De normering is een belangrijk onderdeel van het examenproces. Normeren gaat over het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd. Gelijke scores op een examen moeten met eenzelfde cijfer gewaardeerd worden. Bij het normeren stellen we dus de regels vast waarmee we de scores op een examen in cijfers omzetten.

Hoe komt de normering tot stand?

Rechts staat een afbeelding die duidelijk de stappen laat zien over de totstandkoming van de normering. In Toetswijzer is een special gepubliceerd over normeringen. Het document beschrijft de normeringssystematiek op een toegankelijke wijze.

Cijferberekening

Op de pagina Cijferberekening en oefenen met examens leest u hoe u zelf omzettingstabellen kunt genereren. Hiermee kunt u scores omzetten in cijfers.

Webinar gemist of nog eens zien?

Bent u docent met een examenklas, examensecretaris of directeur en wilt u meer weten over het normeringsproces? Bekijk dan de webinar die het CvTE en Cito in het voorjaar organiseerde. In één lesuur bent u bij hoe de normering werkt bij de centrale examens VO.

Zo komt de normering tot stand

Hoe komt een examen tot stand?

Gemist of nog eens bekijken?