Normering

Voldoende of onvoldoende? De normering is een belangrijk onderdeel van het examenproces. Normeren gaat over het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd. Gelijke scores op een examen moeten met eenzelfde cijfer gewaardeerd worden. Bij het normeren stellen we dus de regels vast waarmee we de scores op een examen in cijfers omzetten.

Hoe komt de normering tot stand?

Rechts staat een afbeelding die duidelijk de stappen laat zien over de totstandkoming van de normering. In Toetswijzer is een special gepubliceerd over normeringen. Het document beschrijft de normeringssystematiek op een toegankelijke wijze.

Cijferberekening

Op de pagina Cijferberekening en oefenen met examens leest u hoe u zelf omzettingstabellen kunt genereren. Hiermee kunt u scores omzetten in cijfers.

Webinar gemist of nog eens zien?

Bent u docent met een examenklas, examensecretaris of directeur en wilt u meer weten over het normeringsproces? Bekijk dan de webinar die het CvTE en Cito in het voorjaar organiseerde. In één lesuur bent u bij hoe de normering werkt bij de centrale examens VO.

N-L-tool

Vanaf 2018 gaat u bij de profielvakken werken met twee versies van ieder cspe: de versie rood en de versie blauw. In de brochure ‘Werken met twee-profielvak-cspe’s’ is in detail beschreven wat dat voor uw school betekent. Paragraaf 2.5 van de brochure beschrijft hoe de N-term (N) en de schaallengte (L) van een herkansings-cspe worden vastgesteld als een kandidaat één of enkele onderdelen herkanst in de andere kleur. Dit gebeurt met de zogenoemde N-L-tool.

Gelijktijdig met de bekendmaking van de N-termen van de versies rood en blauw van de profielvak-cspe’s 2018, wordt ook de N-L-tool voor de herkansings-cspe’s van 2018 gepubliceerd.

Beschikbaarheid N-L-tool

Scholen kunnen de N-L-tool gebruiken om het cijfer van een herkansing van een profielvak-cspe te bepalen. Op dit moment is deze tool nog niet beschikbaar. Op 6 juni worden de N-termen van de profielvak-cspe’s bekend gemaakt. Dan wordt ook de N-L-tool via onze site en via Examenblad beschikbaar gesteld voor scholen.

Tot en met 2 april heeft er een demoversie van de N-L-tool op onze website gestaan. Deze is met opzet van onze site verwijderd om te voorkomen dat scholen per ongeluk de demoversie gebruiken voor het bepalen van het cijfer van het herkansings-cspe in plaats van de daadwerkelijke tool.

Omzettingstabel bij afwijkende N-term voor herkansings-CSPE

Wilt uw school voor een profielvak-CSPE gebruikmaken van de toegestane speelruimte om een hogere N-term te hanteren dan de N-term die met de N-L-tool wordt bepaald? Dan kunt u zelf een omzettingstabel van scores in cijfers genereren via de link naar het omzettingsprogramma in de banner rechts.