Normering

Voldoende of onvoldoende? De normering is een belangrijk onderdeel van het examenproces. Normeren gaat over het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd. Gelijke scores op een examen moeten met eenzelfde cijfer gewaardeerd worden. Bij het normeren stellen we dus de regels vast waarmee we de scores op een examen in cijfers omzetten.

Hoe komt de normering tot stand?

Rechts staat een afbeelding die duidelijk de stappen laat zien over de totstandkoming van de normering. In Toetswijzer is een special gepubliceerd over normeringen. Het document beschrijft de normeringssystematiek op een toegankelijke wijze.

Cijferberekening

Op de pagina Cijferberekening en oefenen met examens leest u hoe u zelf omzettingstabellen kunt genereren. Hiermee kunt u scores omzetten in cijfers.

Webinar gemist of nog eens zien?

Bent u docent met een examenklas, examensecretaris of directeur en wilt u meer weten over het normeringsproces? Bekijk dan de webinar die het CvTE en Cito in het voorjaar organiseerde. In één lesuur bent u bij hoe de normering werkt bij de centrale examens VO.

N-L-tool

Vanaf 2018 gaat u bij de profielvakken werken met twee versies van ieder cspe: de versie rood en de versie blauw. In de brochure ‘Werken met twee-profielvak-cspe’s’ is in detail beschreven wat dat voor uw school betekent. Paragraaf 2.5 van de brochure beschrijft hoe de N-term (N) en de schaallengte (L) van een herkansings-cspe worden vastgesteld als een kandidaat één of enkele onderdelen herkanst in de andere kleur. Dit gebeurt met de zogenoemde N-L-tool.

In het rechterblok staat een demoversie van de N-L-tool en een handleiding die u kunt downloaden. In deze demotool zijn de N-termen en de schaallengtes van de profielvak-cspe’s van 2016 en 2017 opgenomen. Het profielvak-cspe van 2016 is daarbij de fictieve versie rood en het profielvak-cspe van 2017 fungeert als fictieve versie blauw.

Gelijktijdig met de bekendmaking van de N-termen van de versies rood en blauw van de profielvak-cspe’s 2018, wordt ook de N-L-tool voor de herkansings-cspe’s van 2018 gepubliceerd.

Omzettingstabel bij afwijkende N-term voor herkansings-CSPE

Wilt uw school voor een profielvak-CSPE gebruikmaken van de toegestane speelruimte om een hogere N-term te hanteren dan de N-term die met de N-L-tool wordt bepaald? Dan kunt u zelf een omzettingstabel van scores in cijfers genereren via de link naar het omzettingsprogramma in de banner rechts.

Zo komt de normering tot stand

Hoe komt een examen tot stand?

Gemist of nog eens bekijken?