Cijferberekening en oefenen met mvt-examens

Hoe zet u zelf scores in cijfers om met de CvTE-methode? En hoe blijft u zo dicht mogelijk bij de examennorm als u leerlingen laat oefenen met onderdelen uit verschillende examens?

Hulp bij het omzetten van scores

  • U bekijkt met het omzettingsprogramma welk effect de verschillende N-termen hebben op de omzetting van score naar cijfer.
  • Met de Excelapplicatie Mix&meet kunt u voor elke willekeurige selectie een omzettingstabel genereren die de officiële examennorm zo goed mogelijk benadert.

Aan de slag met het omzettingsprogramma

In het omzettingsprogramma kunt u de vaknaam, de schaallengte (50) en de N-term (1,0) veranderen. Aan omzettingstabellen die u met het omzettingsprogramma samenstelt, kunt u geen rechten ontlenen.

Over de applicaties Mix&meet Frans, Duits en Engels

Voor leesvaardigheid zijn op internet veel oude examens beschikbaar om mee te oefenen. Meestal oefenen leerlingen met onderdelen uit de examens. Niet alle teksten zijn even moeilijk, daarom is het lastig de betekenis van de behaalde score te bepalen. Je kunt niet zeggen dat je de helft goed moet hebben om een voldoende te krijgen. In twee makkelijke teksten moeten er relatief meer vragen goed beantwoord worden dan in drie moeilijkere teksten.

  • Met de applicaties Mix&meet is gemakkelijk en nauwkeurig na te gaan welk cijfer uw leerlingen zouden halen als de examennorm zou worden toegepast. 
  • Met deze Exceltoepassingen kunt u voor elke willekeurige selectie van teksten een omzettingstabel genereren die gebaseerd is op de examennorm.
  • Mix&meet is gebaseerd op de gegevens die door de scholen voor VO via Wolf zijn ingezonden om de normeringsbeslissingen te ondersteunen. 
  • Daarnaast is de informatie ook uitstekend bruikbaar om oefenresultaten te evalueren. 
  • Met Mix&meet krijgen de scholen de door hen zelf verstrekte informatie, in gecomprimeerde vorm, weer terug.