Downloads N-termen

Nieuw! snel uploaden van de N-termen in leerlingadministratiepaketten

Een grote wens van scholen is om het proces van score-cijfer-transformatie (na de normering) te kunnen versnellen. Aan ons is gevraagd om mee te denken over nieuwe mogelijkheden. Vanaf de komende centrale examens bieden we een oplossing hiervoor: de NEX-ID code. Deze specifieke code koppelt u aan een examen. Op de dag van de bekendmaking van de N-termen zou de leverancier van het leerlingadministratiepakket deze voor u in de database klaar kunnen zetten.

Hoe werkt het?

  • Samen met de leveranciers van leerlingadministratiepakketten hebben we een format en de procedure vastgelegd.
  • Voorafgaand aan de examencampagne maken we ruimschoots op tijd de codes bekend van de te normeren examens (NEX-ID).
  • Uw school kan deze codes koppelen aan de scores van de examenkandidaten.
  • Op de dag van publicatie van de N-termen, kan de softwareleverancier deze in de database van de school klaar zetten.

De planning voor 2017

  1. Eind februari publiceren we een overzicht van alle in dit jaar uit te leveren examens met een bijbehorende unieke code (NEX-ID). Voor de centraal schriftelijke examens staan op het overzicht zowel alle eerste als tweede tijdvak-examens die scholen afnemen. N-termen en schaallengten van de examens zijn op dat moment nog niet bekend.
  2. Half april updaten we het overzicht met de schaallengten per examen voor de 1e tijdvakexamens.
  3. Begin juni volgt er weer een nieuwe versie met de schaallengtes van de 2e tijdvak examens
  4. Op 7 juni (om 8.00 uur) vullen we het overzicht aan met de voorlopige N-termen van het cspe.
  5. Op 14 juni (om 8.00 uur) staan op het overzicht de definitieve N-termen van het 1e tijdvak.
  6. Op 30 juni (om 8.00 uur) vernieuwen we het overzicht met de definitieve N-termen van het 2e tijdvak die op de scholen zijn afgenomen.

Let op! N-termen voor de staatsexamencommissie zijn hierin niet opgenomen. Voor de aangewezen vakken ontvangen de scholen de resultaten via DUO. Dit zal met name in het 2e tijdvak vaker voorkomen. Het 3e tijdvak wordt volledig door STEX verzorgd.

Let op! Als er aanpassingen in namen van packages zijn of we geven nieuwe packages uit of we hebben aanvullingen doorgevoerd, dan publiceren we steeds deze update.