Normering bij varianten

Bij beeldschermexamens krijgen leerlingen meerdere varianten aangeboden. Per variant wordt een N-term vastgesteld. In sommige schooladministratiepakketten kunt u voor een vak niet meer dan één N-term invoeren. In dat geval kunt u de scores van de leerlingen met de desbetreffende normeringstabel omzetten in een cijfer dat ingevoerd kan worden in het schooladministratiesysteem.

Hulp bij het omzetten van scores

De examensecretaris heeft (tenminste) twee manieren om de scores in cijfers om te zetten:
  • Buiten Facet om
    Zodra de score in Facet is vastgelegd, geeft Facet ook weer welke variant de kandidaat heeft afgelegd. Dit stelt de examensecretaris in staat om de score van de kandidaat en de door hem afgelegde variant in het schooladministratiesysteem in te voeren. Met behulp van de N-termen (N), de scoreschaallengtes (L) en/of de omzettingstabellen op Examenblad.nl kan de examensecretaris het CE-cijfer bepalen.
  • Met hulp van Facet
    Gelijktijdig met de bekendmaking van de normering worden de omzettingstabellen opgenomen in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan naast de scores, ook de bijbehorende CE-cijfers. Deze CE-cijfers kunnen in het schooladministratiesysteem worden ingevoerd.