Normeringsmethode

Het College voor Toetsen en Examens en Cito gebruiken een normeringsmethode die voor alle vakken gelden, ongeacht de lengte van de scoreschaal.

De uitgangspunten van de normeringsmethode

  • Elk gescoord punt draagt altijd bij tot een hoger examencijfer (afronding daargelaten);
  • Een score van 0% correspondeert altijd met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert altijd met examencijfer 10.
  • Over een zo breed mogelijk centraal interval van de scoreschaal is er sprake van een constante equivalentie tussen score- en cijferpunten. Deze is onafhankelijk van de normering.

Hierbij wordt onder ‘score’ de zuivere score verstaan: er is geen sprake van scorepunten-vooraf of van scorepunten-bijtelling (in geval van cesuuraanpassing).

Het normeringsvoorschrift (regels voor score-cijfer-transformatie)

Meer weten over het normeringsvoorschrift? Lees dan het document score-cijfertransformatie.

Het afrondingsalgoritme

Bij beslissingen over voldoende of onvoldoende en dus zakken of slagen kan het gaan om eentiende punt. Daarom is het belangrijk op een eenduidige wijze af te ronden. Meer informatie hierover leest u in het document Afrondingsalgoritme.