Slagen of zakken

Voor een leerling is het belangrijkste van een examen: welk cijfer heb ik gehaald? Het bepalen van dat cijfer is een specialisme op zich. Het ene examen is het andere niet. En het ene jaar zijn de vragen moeilijker dan het andere. Het doen van normeringsonderzoek en het geven van normeringsadvies zijn voor Cito vaste taken in de examenperiode.

Gelijke prestaties op een examen moeten hetzelfde cijfer opleveren. Voordat scores omgezet kunnen worden in cijfers, verricht Cito uitgebreid normeringsonderzoek.

Scores en N-termen

In het normeringsonderzoek analyseert Cito de scores van eindexamenkandidaten. Scholen die schriftelijk eindexamen doen, leveren ons die scores digitaal aan. In het normeringsonderzoek worden prestaties van leerlingen over de jaren heen met elkaar vergeleken. Het resultaat is een N-term, die als advies gaat naar CvTE. Bekijk ter illustratie de normering van de centrale examens hiernaast.

Oefenexamens mét cijfer: Mix & meet

Mix & meet is een speciale Cito-tool voor scholen. Via Mix & meet kunnen docenten van de moderne vreemde talen cijfers toekennen aan zelf samengestelde oefenexamens. Dat geeft leerlingen een waarheidsgetrouw beeld , dat veel verder gaat dan een globale maatstaf als ‘de helft goed is een voldoende’. Naar Mix & Meet.

Zo komt de normering tot stand

Hoe komt een examen tot stand?