Centraal schriftelijke examens vmbo

De schriftelijke examens ontwikkelen we samen met docenten. Vertegenwoordigers van het College voor Toetsen en Examens, de vaststellingscommissies, stellen de opgaven en de correctievoorschriften vast. 

De stappen van het afnemen

  • Uw kandidaten krijgen de vragen voorgelegd op papier en schrijven hun antwoorden op het papier van uw school of op voorbedrukte antwoordbladen.
  • U als docent corrigeert de antwoorden met hulp van correctievoorschriften.
  • Uw school stuurt (een deel van) de scores van de kandidaten met het programma Wolf naar ons op. Met deze gegevens analyseren wij de examens. Deze analyses worden gebruikt bij de normering.

Aan de slag met de omzettingstabel

U kunt zelf een omzettingstabel voor de examens aanmaken. Hiervoor ontwikkelden wij voor u het omzettingsprogramma. Op de pagina Cijferberekening en oefenen met mvt-examens staan de downloads en kunt u direct aan de slag.
Naar de pagina Cijferberekening en oefenen met mvt-examens