Voorbeelden van vernieuwde examens

Voorbeeldexamen aardrijkskunde

Voor elke leerweg is een voorbeeld van een centraal examen gemaakt. Voor GL/TL is dit een papieren examen (PDF). Voor BB en KB zijn digitale voorbeeldexamens gemaakt. Deze digitale examens kunt u downloaden als PowerPointpresentatie.
Het opgavenboekje en het correctievoorschrift voor het examen aardrijkskunde vmbo GL/TL kunt u rechts downloaden.

Voorbeeldexamen Frans BB/KB

Voor BB en KB zijn twee voorbeelden van papieren examens gemaakt. De opgavenboekjes en de bijbehorende correctievoorschriften kunt u rechts downloaden. Per leerweg zijn de bestanden samengevoegd in een zip-bestand.

Voorbeeldexamen economie GL/TL

Voor de GL/TL leerweg is een voorbeeld van een centraal examen gemaakt. Dit is een papieren examen (PDF), waarbij aan de * af te leiden is welke veranderingen er in het examen toegepast zijn door de vernieuwde syllabus. Doordat er voor de leerweg BB en KB beperkte wijzigingen zijn in de syllabus, zijn er geen digitale voorbeeldexamens gemaakt.
Het opgavenboekje en het correctievoorschrift voor het examen economie vmbo GL/TL downloadt u rechts.

Voorbeeldexamen geschiedenis GL/TL

Voor de GL/TL leerweg is een voorbeeld van een centraal examen gemaakt. Dit is een papieren examen (Pdf), waarbij aan de * af te leiden is welke veranderingen er in het examen toegepast zijn door de vernieuwde syllabus. Voor de leerweg BB en KB worden er digitale voorbeeldexamens gemaakt die half oktober/november als PowerPoint-bestand online worden gezet.

Het opgavenboekje, de bijlage en het correctievoorschrift voor het examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL/TL staan rechts.