Wolf

Wolf is het computerprogramma voor de uitwisseling van afnamegegevens met Cito. Elke school gebruikt het bij de cse’s en cspe’s. De afgelopen twee jaar heeft Cito gewerkt aan een modernere versie van het programma Wolf. Het nieuwe programma Wolf is webbased en het is ook geschikt gemaakt om de processen rond de 2e correctie te ondersteunen. In 2017 maakt 85% van de scholen gebruik van deze nieuwe versie.

Lees meer:


De informatie op deze pagina geldt voor beide versies van Wolf.

Publicatie examengegevens, inzenddata en in te zenden aantallen per examen

Inzenddata
Overzicht inzenddata en gewenste minimum aantallen tijdvak 1
Overzicht inzenddata en gewenste minimum aantallen tijdvak 2
Beschikbaarheid examengegevens (schoolgegevens)
Publicatie examengegevens

Groepsrapportages

Spreek binnen uw school af hoe er met de groepsrapportages wordt omgegaan. Een aantal opties en overwegingen hebben we voor u op een rij gezet. Download hiervoor het document Schoolbeleid groepsrapportages.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanmaken van een groepsrapportage?

  • U stuurt van minstens zes leerlingen de scores/antwoorden in.
  • Insturen voor de groepsrapportage mag ook nog na de uiterste inzenddatum die voor de versnelde correctie geldt. Dit kunt u doen tot uiterlijk één dag voor het publiceren van de N-termen.

Wie kan een groepsrapportage ontvangen?

  • De examinator van een groep en de examensecretaris kunnen de groepsrapportage ontvangen. Als de examinator een rapportage wil ontvangen, geeft hij bij het verzenden van de scores een e-mailadres op. Hij kan ook aanvinken dat de groepsrapportage naar het e-mailadres van de examensecretaris wordt verzonden.
  • Enkele dagen na het publiceren van de N-termen ontvangen de opgegeven e-mailadressen een mail met als bijlage de groepsrapportage.
  • De examinator kan de groepsrapportage ook tot eind september via het programma Wolf downloaden.

Heeft u de groepsrapportage niet per e-mail ontvangen?

Soms komt de verzonden e-mail met de groepsrapportage bij Cito terug als 'onbestelbaar'. Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld: postbus vol, geen geldig e-mailadres of geweigerd door het spamfilter.
U kunt de groepsrapportage altijd zelf in Wolf downloaden.
De groepsrapportages zijn in Wolf beschikbaar tot eind september in het examenjaar.

Het clusteren van vragen voor de groepsrapportages

In de groepsrapportage worden de vragen uit het examen geclusterd. Per cluster van vragen vergelijkt Wolf een groep/klas met de resultaten van de landelijke steekproef. De clustering van vragen kan per examen verschillen. Lees de criteria.
Hulp nodig? Ga dan naar de pagina ICT-examenhelpdesk!