Wolf

Wolf is het computerprogramma voor de uitwisseling van afnamegegevens met Cito. Elke school gebruikt het bij de cse’s en cspe’s. De afgelopen jaren heeft Cito gewerkt aan een modernere versie van het programma Wolf. Het nieuwe programma Wolf is webbased en is ook geschikt gemaakt om de processen rond de 2e correctie te ondersteunen. In 2017 maakte 85% van de scholen al gebruik van deze nieuwe versie.

Publicatie examengegevens, inzenddata en in te zenden aantallen per examen in 2018

Onderstaande overzichten kunt u vanaf januari 2018 downloaden.
Inzenddata
Overzicht inzenddata en gewenste minimum aantallen tijdvak 1
Overzicht inzenddata en gewenste minimum aantallen tijdvak 2
Beschikbaarheid examengegevens (schoolgegevens)
Publicatie examengegevens

Groepsrapportages

Spreek binnen uw school af hoe er met de groepsrapportages wordt omgegaan. Een aantal opties en overwegingen hebben we voor u op een rij gezet. Download hiervoor het document Schoolbeleid groepsrapportages.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanmaken van een groepsrapportage?

  • U stuurt van minstens zes leerlingen de scores/antwoorden in.
  • Insturen voor de groepsrapportage mag ook nog na de uiterste inzenddatum die voor de versnelde correctie geldt. Dit kunt u doen tot uiterlijk één dag voor het publiceren van de N-termen.

Wie kan hoe en wanneer een groepsrapportage ontvangen?

  • De examinator van een groep ontvangt de groepsrapportage per e-mail enkele dagen na het publiceren van de N-termen.
  • De examinator kan bij het accorderen van de groep in Wolf ook aanvinken dat er een kopie van de groepsrapportage naar het e-mailadres van de examensecretaris wordt verzonden.
  • De examinator kan de groepsrapportage ook tot eind september via het programma Wolf downloaden.

Heeft u de groepsrapportage niet per e-mail ontvangen?

Soms komt de verzonden e-mail met de groepsrapportage bij Cito terug als 'onbestelbaar'. Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld: postbus vol, geen geldig e-mailadres of geweigerd door het spamfilter.
U kunt de groepsrapportage altijd zelf in Wolf downloaden.
De groepsrapportages zijn in Wolf beschikbaar tot eind september in het examenjaar.

Het clusteren van vragen voor de groepsrapportages

In de groepsrapportage worden de vragen uit het examen geclusterd. Per cluster van vragen vergelijkt Wolf een groep/klas met de resultaten van de landelijke steekproef. De clustering van vragen kan per examen verschillen. Lees de criteria.