Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

Voor vmbo, havo en vwo

Als docent help je leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Daarom is het fijn om te weten waar ze staan. Wat gaat goed en wat kan beter? Het Cito Volgsysteem geeft een betrouwbaar beeld van de groei van uw leerlingen. Bovendien vergelijkt u de resultaten van uw school met die van maar liefst 800 andere scholen. Dat is uniek, omdat het Cito Volgsysteem als enige bij zoveel scholen in het voortgezet onderwijs in gebruik is. Zo kunt u uw vakkundigheid nog gerichter inzetten, voor uw school en voor elke leerling.

Volgsysteem vernieuwd

Vanaf schooljaar 2015/2016 is ons volgsysteem vernieuwd. De toetsen zijn aangepast aan het actuele onderwijsaanbod en opnieuw genormeerd. De koppeling met de referentieniveaus Taal en Rekenen en het ERK-niveau Engels is verbeterd. Er is een papieren en digitale versie: aan u de keus! Voor rekenen én wiskunde komen aparte toetsen. En de nieuwe toetsen zijn er voor meer niveaus beschikbaar.

De nieuwe Toets 0, Toets 1 en Toets 2 kunt u nu al inzetten. Toets 3 volgt in 2018.

Goed om te weten: de beste COTAN-score!

De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Zo helpen zij ontwikkelaars bij het verbeteren van hun materialen en gebruikers bij het maken van de juiste keuze. Cito kreeg als enige volgsysteem een goede COTAN-beoordeling.

Op vier momenten

De toetsen van het volgsysteem brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van uw leerlingen in beeld:
  • Toets 0, eerste klas: september of oktober
  • Toets 1, eerste klas: april, mei, juni of juli
  • Toets 2, tweede klas: februari, maart, april of mei
  • Toets 3, derde klas: april, mei, juni of juli Leverbaar vanaf 5 maart 2018

Let op! De nieuwe Toets 2 vervangt de ‘oude’ Toets 2. U kunt het oude materiaal niet meer inzetten.

Speciaal voor u: een handige toetskalender. Alle toetsmomenten op een rij. Download nu de Toetskalender 2016/2017.

Kernvaardigheden

De toetsen maken inzichtelijk hoe de algemene beheersing van de kernvaardigheden voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is en u ziet wat de sterke en zwakke punten zijn van uw leerlingen.

Rapportages

  • Voor elke leerling ontvangt u een overzichtelijke niveaurapportage op papier. Hiermee krijgt u een uitgebreid beeld van uw leerling voor de kernvaardigheden. De rapportage vergelijkt de prestaties van uw leerlingen met de gemiddelde prestaties van leerlingen op hetzelfde niveau en die van leerlingen een niveau lager en hoger. In de internetrapportageomgeving downloadt u ook voortgangsrapportages en verschillende groeps- en schooloverzichten. Hierop ziet u of de groei van uw leerlingen overeenkomt met de voortgang van andere leerlingen in Nederland.

Voor leerlingen met dyslexie

Zowel bij de papieren als bij de digitale toetsen zijn hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie beschikbaar. Bij de papieren toetsen kunt u de ingesproken versie op cd en vergrote toetsboekjes inzetten. Bij de digitale Toets 0, Toets 1 en Toets 2 kan ook een ingesproken versie afgenomen worden.

Uitgaveschema vernieuwing

Uitgaveschema vernieuwing Cito Volgsysteem