Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

Voor vmbo, havo en vwo

Het meestgebruikte leerlingvolgsysteem in het VO – ondersteunt uw beslissingen
Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

Uw school helpt leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Daarom is het fijn om te weten waar ze staan. Wat gaat goed en wat kan beter? Het Cito Volgsysteem VO ondersteunt uw beslissingen, omdat het een betrouwbaar beeld geeft van het niveau en de groei van uw leerlingen. Het sluit aan bij het nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie voor het toezicht op het voortgezet onderwijs, dat per augustus 2017 ingaat.
Bovendien vergelijkt u de resultaten van uw school met die van maar liefst 800 andere middelbare scholen. Dat is uniek, omdat het Cito Volgsysteem als enige bij zoveel scholen in het voortgezet onderwijs in gebruik is. Zo kunt u uw vakkundigheid nog gerichter inzetten, voor uw school en voor elke leerling.

Cito Volgsysteem geheel vernieuwd

Het Cito leerling volgsysteem voor het voortgezet onderwijs, is volledig vernieuwd. Alle toetsen zijn aangepast aan het actuele onderwijsaanbod en opnieuw genormeerd. De koppeling met de referentieniveaus Taal en Rekenen en het ERK-niveau Engels is verbeterd. Er is nu een papieren en digitale versie: aan u de keus! Met aparte toetsen voor rekenen én wiskunde. En de nieuwe toetsen zijn voor meer onderwijsniveaus beschikbaar. Uiteraard blijft u met het Cito Volgsysteem VO methode-onafhankelijk toetsen!

De nieuwe Toets 0, Toets 1 en Toets 2 kunt u nu al inzetten. Toets 3 volgt begin 2018.

Goed om te weten: de beste COTAN-score!

De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Zo helpen zij ontwikkelaars bij het verbeteren van hun materialen en gebruikers bij het maken van de juiste keuze. Cito kreeg als enige leerlingvolgsysteem een goede COTAN-beoordeling.

Op vier momenten

De methode-onafhankelijke toetsen van het Cito Volgsysteem VO brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van uw leerlingen betrouwbaar in beeld:
 • Toets 0, eerste klas: september of oktober
 • Toets 1, eerste klas: april, mei, juni of juli
 • Toets 2, tweede klas: februari, maart, april of mei
 • Toets 3, derde klas: april, mei, juni of juli Leverbaar vanaf 5 maart 2018

Let op! De nieuwe Toets 3 vervangt de ‘oude’ Toets 3. U kunt het oude materiaal niet meer inzetten.

Speciaal voor u: een handige toetskalender. Alle toetsmomenten op een rij. Download nu de Toetskalender 2018/2019.

Kernvaardigheden

De Cito-toetsen van het Volgsysteem VO maken inzichtelijk hoe de algemene beheersing is van de kernvaardigheden voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen, en u ziet wat de sterke en zwakke punten zijn van uw leerlingen.

TIP: Aanvullend op het Cito leerlingvolgsysteem VO kunt u de Cito Intelligentietest inzetten voor uw vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Hiermee krijgt u inzicht in wat een leerling in potentie kan (waar het Cito Volgsysteem de feitelijke leerontwikkeling in beeld brengt).

Ook voor leerlingen met dyslexie

Zowel bij de papieren als bij de digitale toetsen zijn hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie beschikbaar. Aanvullend op de papieren toetsen kunt u de ingesproken versie op cd en/of vergrote toetsboekjes gebruiken. Bij de digitale uitgave van Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 heeft u de mogelijkheid om auditieve ondersteuning te activeren.

Handige koppeling met administratiesystemen

Toetsresultaten van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs (een leerlingvolgsysteem, LVS) kunt importeren in de meestgebruikte leerlingadministatiesystemen (LAS) of schooladministratiesystemen. Na koppeling van de toetsresultaten aan uw leerlinggegevens, beschikt u in elk leerlingdossier over een basisrapportage per toets. Voor de uitgebreidere rapportages gaat u naar Cito Portal. Koppeling is mogelijk met:
 • Magister
 • SOMtoday
 • EduArte
 • Trajectplanner

Toetsrapportages

 • Voor elke leerling ontvangt u een overzichtelijke niveaurapportage op papier. Hiermee krijgt u een uitgebreid beeld van uw leerling voor de kernvaardigheden. De rapportage vergelijkt de prestaties van uw leerlingen met de gemiddelde prestaties van leerlingen op hetzelfde niveau en die van leerlingen een niveau lager en hoger.
 • Online, op Cito Portal, downloadt u ook alle andere, aanvullende rapportages, zoals voortgangsrapportages en verschillende groeps- en schooloverzichten. Daarmee krijgt u niet alleen het niveau en de groei van uw leerlingen in beeld, maar ook die van uw klas en uw school.
 • Omdat de meeste VO-scholen het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs gebruiken, kunt u de resultaten vergelijken met 800 andere.
 • Elke toetsrapportage geeft u bruikbare inzichten voor het optimaliseren van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en het toetsbeleid. Wilt u meer halen uit uw toetsrapportages van het Cito Volgsysteem VO? Of heeft u interesse in advies over opbrengstgericht werken, een bruikbaar programma van toetsing en afsluiting (PTA) en een optimaal toetsbeleid? Wij ondersteunen u graag!

Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren – en gebruiken voor de inrichting van hun onderwijs – halen betere resultaten, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Advies op maat?

Twijfelt u wat het beste is voor uw leerlingen of voor uw school? Wellicht biedt één van onze workshops uitkomst? Of wilt u bij het maken van een keuze graag persoonlijk advies van onze klantenservice of praktische begeleiding van onze adviseurs VO? Neem gerust contact met ons op via klantenservice@cito.nl of bel (026) 352 11 11. Wij helpen u graag verder!

Mis geen belangrijk nieuws!

Met onze tweemaandelijkse e-mailnieuwsbrief informeren wij u over actuele ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit, toetsing in het voortgezet onderwijs en over het Cito Volgsysteem VO. Over vernieuwing van rapportages bijvoorbeeld. Mis geen belangrijk nieuws en schrijf u direct in. Afmelden kan altijd.

Bestellen

Gebruik het bestelformulier om Toets 0 t/m 3 te bestellen of de Cito Intelligentietest.
Ga naar Cito Portal om voorbedrukte antwoordbladen te bestellen (per leerling op naam gesteld – zo voorkomt u vervelende fouten en het is gemakkelijk voor u).

Uitgaveschema vernieuwing

Uitgaveschema vernieuwing Cito Volgsysteem
Schrijf u in: e-nieuwsbrief Volgsysteem VO