COTAN-oordeel positief

Cito Volgsysteem scoort het hoogst op betrouwbaarheid en validiteit

We zijn trots op de beste COTAN-score! De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) oordeelt positief over de tweede generatie van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Het Cito Volgsysteem scoort met deze beoordeling het hoogst in Nederland op betrouwbaarheid en validiteit. De COTAN beoordeelt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Zo helpen zij ontwikkelaars bij het verbeteren van hun materialen en gebruikers bij het maken van de juiste keuze.

Uitgangspunten

Bij de beoordeling van toetsen richt de COTAN zich op zeven verschillende criteria. De commissie beoordeelt psychodiagnostische instrumenten zoals tests, vragenlijsten en observatieschalen op de volgende criteria:
  • Uitgangspunten van de testconstructie 
  • Kwaliteit van het testmateriaal 
  • Kwaliteit van de handleiding 
  • Normen 
  • Betrouwbaarheid 
  • Begripsvaliditeit 
  • Criteriumvaliditeit

Met een positieve beoordeling op al deze criteria kunnen we met recht zeggen dat wetenschappelijk is aangetoond dat het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs valide en betrouwbaar meet.

Nieuwe toetsen volgsysteem

De nieuwe toetsen van het Cito Volgsysteem leggen we ook ter beoordeling aan de COTAN voor. Daarvoor verzamelen we de komende jaren data en stellen we een nieuwe wetenschappelijke verantwoording op. Uiteraard hopen we opnieuw op een positieve beoordeling.