Voorbereidingen digitale toetsafname Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor een digitale toetsafname. Zorg ervoor dat u op tijd begint. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan als het erop aankomt.

Voorbereidingen die u aan het begin van het schooljaar al kunt doen

 • Toetsafnameperiode plannen in schoolrooster. Het afnemen van alle taken van een toets duurt 8 of 10 lesuren. Dit hangt af van de toets.
  De afnametijd per toets is net als bij een papieren toetsafname 50 minuten.
 • Voldoende lokalen en apparatuur reserveren en dit afstemmen met uw ICT-coördinator.
 • Docentenmappen bestellen voor de af te nemen toetsen via het bestelformulier.
  NB: De digitale Toets 3 kunt u bestellen vanaf maart 2018.
 • Nieuwste afnamesoftware downloaden en installeren op alle afnamecomputers. De speciale afnamesoftware zorgt ervoor dat de digitale toets in een afgeschermde omgeving opstart om fraude, storingen en dergelijke te voorkomen.
  Het downloaden (op uw interne netwerk) en installeren en distribueren naar de werkstations neemt ongeveer een half uur in beslag.
Na het bestellen van de docentenmappen ontvangt u van ons een inlogcode voor de Cito Portal. Bewaar deze inlogcode goed. Deze heeft u straks in meerdere stappen van het toetsproces nodig!

Voorbereidingen voorafgaand aan de digitale afname (weken of dagen van tevoren)

 • Leerlinggegevens klaarzetten via de planningsmodule in de Cito Portal. Dit doet u via een EDEXML-exportbestand met leerlinggegevens uit uw leerlingvolgsysteem of leerlingadministratiesysteem. Handmatig leerlinggegevens invoeren is niet mogelijk.
 • Voor leerlingen met dyslexie de auditieve ondersteuning toekennen in de planningsmodule.
 • Toetsafname-apparatuur controleren.
 • Leerlingen inplannen. Individueel, enkele leerlingen (bijvoorbeeld bij een herkansing) of hele klassen. Hierna kunt u de toets op elk gewenst moment starten.
 • Startcode(s) voor iedere leerling printen. Hiermee kan een leerling inloggen in de afnameomgeving en de bijbehorende taak starten.

Bij eventuele problemen:

Medewerkers van onze klantenservice helpen u graag verder.
 • Bel: (026) 352 11 11
 • Mail: klantenservice@cito.nl
 • WhatsApp: app naar (06) 21 95 82 09 (sla het nummer eerst op bij uw contacten).

Voor de minimale systeemeisen verwijzen we u naar ‘Systeemeisen digitale afname Volgsysteem VO’.

Tijdens de digitale toetsafname

De praktijk leert dat sommige leerlingen minder tijd nodig hebben dan voor een papieren toets. U kunt deze leerlingen al aan een volgende taak laten beginnen of hen iets anders laten doen.
 • Zorg ervoor dat uw ICT-coördinator stand by is in geval van onvoorziene technische problemen.
 • Zorg voor een koptelefoon voor leerlingen met dyslexie.
 • Tijdens een toetsafname kunnen openstaande taken alsnog van auditieve ondersteuning worden voorzien met de toetscombinatie ALT F4 (reset).
 • Bij een digitale afname is surveillance nodig, net als bij een papieren afname.
 • De toetsafname neemt 50 minuten in beslag.
  Aan het einde van de toetsafname leveren leerlingen hun taak (taken) in via de ‘inleverknop’.
  Eenmaal ingeleverde taken kunnen niet meer herstart worden.
  Een leerling die een taak niet heeft afgerond kan deze wel afbreken met ALT F4 en op een later moment voltooien.
 • In de Cito Portal kunt u via het voortgangsscherm zien welke leerlingen hun taak nog niet hebben ingeleverd.
 • Wanneer een leerling een taak niet binnen 50 minuten afkrijgt en u wilt hem/haar daartoe wel de kans geven, dan kunt u verlenging aanbieden.

Werken leerlingen met een eigen device? Wees er dan zeker van dat de leerling de taak inlevert via de ‘inleverknop’. En niet buiten school of het lesuur om de toets hervat of afmaakt.

Na de afname

 • Al een paar uur na de digitale toetsafname kunt u alle rapportages inzien en exporteren in Cito Portal.
  NB: dit geldt nog niet voor Toets 3 in het eerste schooljaar van introductie 2017/2018 – dan neemt de verwerkingstijd en controle daarop door Cito éénmalig meer tijd in beslag, circa twee weken.

Contact met Cito

Loopt u tegen problemen aan bij de voorbereidingen of tijdens de toetsafname? Geen nood. Wij helpen u!
 • Bel: (026) 352 11 11
 • Mail: klantenservice@cito.nl
 • WhatsApp: app naar (06) 21 95 82 09 (sla het nummer eerst op bij uw contacten).