Verschil toetsafname papier / digitaal Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

Voor de school

Papier Digitaal
Logistieke organisatie: papieren opgavenboekje opslaan en uitdelen. Antwoordbladen bestellen, uitdelen, innemen en terugsturen naar Cito. Logistieke organisatie: startcodes printen en uitdelen. Elke leerling heeft een eigen unieke startcode per taak.
Vaak gewend aan werkwijze. Nieuwe eigentijdse werkwijze. Vraagt in het begin meer aandacht voor interne coördinatie en afstemming.
Geen afhankelijkheid van techniek. Grotere afhankelijkheid van techniek, ICT-infrastructuur en ICT-beheer.
Rapportages na enkele weken beschikbaar. Rapportages na enkele uren beschikbaar.
Lage fraudegevoeligheid. Zeer lage fraudegevoeligheid, onder andere doordat de vraagvolgorde varieert.
Klassikale afname. Klassikale en individuele afname op werkstations van de school of eigen devices in een afgeschermde afnameomgeving.

Voor de leerlingen

Papier Digitaal
Leerlingen zijn gewend aan papieren afnames. Leerlingen zijn gewend met computers om te gaan, ze wennen snel aan digitale toetsen
Leerlingen kunnen zich goed concentreren. Leerlingen kunnen zich optimaal concentreren.
Vergrote opgavenboekjes geschikt voor leerlingen met dyslexie. Zeer geschikt voor leerlingen met dyslexie doordat auditieve ondersteuning is ingebouwd.