Cito Intelligentietest

Voor vmbo, havo, vwo

COTAN-goedgekeurd
Intelligentietest

Wilt u meer inzicht in wat een leerling in potentie echt kan?
Met de Cito Intelligentietest meet u de algemene intelligentie van iedere leerling van klas 1, 2 en 3 van vmbo, havo en vwo. De test is een aanvulling op Toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. De resultaten helpen u bij het bepalen van het meest geschikte schoolniveau.

Met COTAN-goedkeuring

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt instrumenten, zoals (intelligentie)tests, toetsen en observatielijsten. Onze intelligentietest kreeg voor de constructie, kwaliteit, normen, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit de beoordeling goed. En voor criteriumvaliditeit een voldoende.

Over de Cito Intelligentietest

  • Deze intelligentietest bestaat uit een docentenmap, opgavenboekjes en antwoordbladen.
  • Voor voorlichting over deze toets aan ouders, is er de ouderfolder.
  • Door het verzamelen van informatie over intelligentie én leervorderingen (Cito Volgsysteem VO) begeleidt u iedere leerling optimaal in zijn leerproces en krijgt u ondersteuning bij de beslissing over het vervolgonderwijs.

Materiaal

  • Docentenmap
  • Antwoordenbladen (5 st)

Bestellen

Gebruik het bestelformulier om de Cito Intelligentietest te bestellen.