Hoe ontwikkelen uw leerlingen zich? | Feb 2018

U wilt betrouwbaar inzicht krijgen in het niveau en in de groei van al uw leerlingen? Een vergelijking kunnen maken tussen verschillende leerjaren of schoollocaties onderling? Dat kan allemaal met de toetsrapportages van het Cito Volgsysteem VO op Cito Portal.


Meer inzicht met verschillende rapportages
Alle toetsrapportages geven u inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en u ziet wat sterke en zwakke punten zijn. Deze objectieve toetsinformatie ondersteunt u – om samen met uw eigen beeld van uw leerlingen – te beslissen of bijvoorbeeld extra begeleiding nodig is.

Toets 3 is vernieuwd!
De oude materialen kunt u niet meer gebruiken.
U kunt nu de vernieuwde Toets 3 van het Cito Volgsysteem VO al bestellen.

De materialen ontvangt u vanaf 5 maart 2018.

Bestel Toets 3
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-ontwikkelen-toets-3.ashx

Alles op tijd in huis
   Toets 2 Cito Volggsysteem voortgezet onderwijs   Toets 3

Toets 2: afname vanaf februari 2018
Toets 1 en 3: afname vanaf april 2018

Bestel nu 

8 succesfactoren bij differentiëren in de klas
Hoe lukt het scholen in het voorgezet onderwijs om te differentiëren – leerlingen op hun eigen niveau les te geven – en daarin verder te professionaliseren? De Onderwijsinspectie heeft daar onderzoek naar gedaan. Daaruit komen 8 factoren naar voren die blijken te leiden tot succesvol differentiëren en professionaliseren.

Een kijkje bij u in de klas?
Mogen we eens een kijkje komen nemen bij u op school? Tijdens een toetsafname van een toets van het Cito Volgsysteem? Met camera?
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-ontwikkelen-filmen.ashx

Winnaar iPad bekend
Vele honderden docenten, afdelingsleiders, toetscoördinatoren, locatiedirecteuren, reken- en taalcoördinatoren en mentoren hebben ons geholpen met het invullen van de enquête over het concept voor het nieuwe Cito Volgsysteem VO.

Gefeliciteerd Antoon van den Heuvel!
Uit alle deelnemers is geloot en de heer Antoon van den Heuvel van RSG Lingecollege heeft de iPad gewonnen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-ontwikkelen-winnaar.ashx

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze toetsen van het Cito Volgsysteem VO? Onze klantenservice helpt u graag verder op telefoonnummer (026) 352 11 11 of per e-mail via klantenservice@cito.nl.