Samen kansgelijkheid bevorderen

‘Leerlingen moeten niet opgesloten blijven in het vakje waarin ze met het schooladvies in groep acht worden geplaatst, ’ betoogt onderwijskundige Louise Elffers. Daarom stelde de VO-Raad recentelijk voor om alle leerlingen in het middelbaar onderwijs aan het einde van het tweede jaar een advies te geven over het examenniveau.

In De Volkskrant voegde Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad, daar aan toe: ‘Het liefst zouden we middelbare scholieren overigens nog veel vaker beoordelen: elk jaar. We zouden toe moeten naar een leerlingvolgsysteem, naar maatwerk over het hele traject'.

Als gebruiker van het Cito Volgsysteem VO heeft u dat volgsysteem al: met objectieve data en COTAN-goedgekeurd. U gebruikt de data waarschijnlijk al bij overgang naar leerjaar twee (Toets 0 en Toets 1) en in leerjaar twee (Toets 2) voor uw advisering richting leerjaar 3. Mede hierdoor kunt u onderbouwen dat een ander onderwijsniveau passender is voor een bepaalde leerling dan het eerdere schooladvies aangaf. Samen met u werken we daarmee aan het bevorderen van kansgelijkheid in het onderwijs.