Volgende schooljaar: Toets 3 nieuw

Na Toets 0, Toets 1 en Toets 2 vervangen we komend schooljaar Toets 3. Ook deze toets komt digitaal beschikbaar.

We zijn verheugd over het grote aantal vo-scholen dat samen met ons wil werken aan de kwaliteitsborging van de nieuwe Toets 3. Samen onderzoeken we de betrouwbaarheid van deze vernieuwde toets.
U kunt de nieuwe versie verwachten vanaf 5 maart 2018.

Lees meer over de vernieuwing van Cito Volgsysteem VO