Zorgt Toets 0 voor meer kansgelijkheid? | Sep 2017

Cito Volgsysteem VO


Zorgt Toets 0 voor meer kansgelijkheid?
Recent in het nieuws: de stijging van het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs – vooral in de brugklas. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de VO-raad vooral veroorzaakt doordat leerlingen kiezen voor een te hoog schooltype.

Hieraan voegt Johan Feenstra, rector van het Comenius College in Hilversum een andere verklaring toe in de Volkskrant van 8 april. Een verklaring die te maken heeft met kansongelijkheid, namelijk: het verdwijnen van het corrigerende mechanisme van de Eindtoets in groep 8 van de basisschool.

Het verschil dat nu meer dan voorheen lijkt te ontstaan, kunt u in ieder geval goed in beeld krijgen door Toets 0 van het Cito Volgsysteem in te zetten. Zo kan uw inzet van Toets 0 kansgelijkheid bevorderen.

Alles over Toets 0
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-zorgt-toets-kansgelijkheid.ashx

Rapportages: doe eens gek!
Waarschijnlijk heeft u recent toetsen afgenomen of gaat u dat binnenkort doen? Dan krijgt u in Cito Portal online toegang tot alle rapportages. Dat zijn er vele. Elke rapportage geeft u een andere inkijk. De meeste scholen gebruiken de niveaurapportages en groepsoverzichten. Minder geraadpleegd worden de voortgangsrapportages en trendanalyses. Ons advies: neem even de tijd om een andere rapportage te openen dan normaal. Doe eens gek, en laat u verrassen door de bruikbare inzichten die dat oplevert!

Naar Portal           Help me even

Tip: vmbo-trainingen toetsing en examinering
Om de kwaliteit van toetsing en examinering in het vmbo te vergroten, biedt Cito diverse bijscholingsmogelijkheden aan, vaak in nauwe samenwerking met Stichting Platforms VMBO (SPV), SLO, WUR, HAN, CINOP en Bredewold Onderwijsadvies. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

Leergang schoolexaminering vmbo: leergang van vier dagen voor praktijkdocenten én hun teamleiders die gaan voor hoge kwaliteit van schoolexaminering voor de beroepsgerichte keuzevakken. Start: di. 30 mei, gevolgd door een dag in juni, september en oktober. Kosten: 100 euro p.p. Deze leergang is al succesvol gevolgd door 118 vmbo-scholen.

Training PTA- en toetsconstructie vmbo AVO docenten: Een training van twee dagen voor vmbo AVO docenten die het nieuwe vmbo aangrijpen om de kwaliteit van het schoolexamen voor de AVO vakken te versterken in lijn met de beroepsgerichte vakken. Start: 1 juni (PTA-constructie), vervolg op 19 juni ((toetsconstructie). Beide dagen in Amersfoort. Kosten 100 euro p.p. De training werkt met concrete handreikingen en formats waar je direct binnen je eigen school mee aan de slag kunt.

Workshop van examenprogramma naar schoolexamen: twijfelt u weleens of uw vragen voor het schoolexamen in het vmbo goed genoeg zijn? Ervaring leert dat veel docenten het zelf maken van toetsen als lastig ervaren. Cito kan u helpen aan de hand van een tien stappenplan. Een workshop die we graag bij u op school verzorgen.
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-tip-vmbo-trainingen.ashx

Handig hulpmiddel: toetskalender 2017/2018
In één oogopslag zien wanneer de afnameperiode is van welke toets van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs in het nieuwe schooljaar 2017-2018? Download dan de nieuwe versie van de Toetskalender.

Toetskalender (pdf)

Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs           Workshop 'Aan de slag met toetsresultaten'      Adviesgesprek
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-handig-hulpmiddel-toetskalender.ashx