Toets 0

Voor vmbo, havo, vwo

Het meestgebruikte leerlingvolgsysteem in het VO – ondersteunt uw beslissingen
Cito Leerlingvolgsysteem toets 0

Met de vernieuwde Toets 0 meet u prestaties en volgt u leerlingen op de kernvaardigheden Nederlands, Engels en rekenen. Objectief en methode-onafhankelijk! Dat is de kracht van het Cito Volgsysteem VO. De toetsen van het meestgebruikte leerlingvolgsysteem in het VO zijn een prima middel om in te zetten bij de kwaliteitszorg bij u op school. U krijgt hierdoor een betrouwbare 0-meting. Samen met uw eigen gegevens en observaties, kunnen u en uw collega’s hiermee de verdere ontwikkeling van alle leerlingen optimaal volgen en eventueel tijdig bijsturen. Daarbij geeft Toets 0 uw school zekerheid over het beginniveau van al uw nieuwe leerlingen.

Wat is er vernieuwd?

 • U kunt overschakelen naar digitaal en terug naar papier. Mét vergelijkbare scores.
 • Er is een ingesproken versie van de digitale afname voor leerlingen met dyslexie.
 • Nieuwe koppeling aan de referentieniveaus Taal en Rekenen en ERK-niveaus Engels.
 • Nu meer niveauversies: vmbo bb/kb, vmbo gt, havo en vwo.
 • Nu met aparte taken voor rekenen en wiskunde.
 • Aparte normgroep gymnasium.

Toets 0 biedt zekerheid

Door het inzetten van Toets 0 krijgt u:
 • Zekerheid over het beginniveau van uw nieuwe leerlingen bij de kernvakken, zodat u al uw leerlingen goed kunt volgen en ze tijdig kunt bijsturen.
 • Zekerheid over hoe de prestaties van nieuwe leerlingen op de verschillende (deel)vaardigheden zich tot elkaar verhouden, zodat u inzicht krijgt in wat hun zwakke én sterke punten zijn.
 • Zekerheid over het prestatieniveau van de nieuwe klassen, zodat u het onderwijsbeleid goed kunt evalueren en verantwoorden.

Ook digitaal

Toets 0 is ook digitaal af te nemen. U kunt overstappen op digitaal toetsen, maar ook weer teruggaan naar papier op elk gewenst moment. De resultaten blijven beschikbaar en vergelijkbaar. Een voordeel van digitaal toetsen: de rapportages zijn binnen één uur beschikbaar!

Weetje! Uw leerlingen kunnen de digitale Toets 0 maken op een Windows-pc of laptap of op een Chromebook. Op dit moment zijn afnames op tablets of Apple devices nog niet mogelijk.

Instructievideo digitale afname Toets 0 t/m 3 voor leerlingenMeer niveauversies

Een goede toets is niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Natuurlijk wilt u elke leerling een passende toets bieden, daarom kunt u kiezen uit vier niveaus voor de eerste klas: vmbo bb/kb, vmbo gt en havo. Voor vwo- en gymnasiumleerlingen is er nu een aparte vwo-versie beschikbaar. Bovendien wordt er in de rapportages onderscheid gemaakt tussen de vwo- en de gymnasiumpopulatie. De rapportages laten u de prestaties zien van uw leerlingen vergeleken met de gemiddelde prestaties op het niveau van de toets, een niveau lager en een niveau hoger.

TIP: Aanvullend op het Cito leerlingvolgsysteem VO kunt u de Cito Intelligentietest inzetten voor uw vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Hiermee krijgt u inzicht in wat een leerling in potentie kan (waar het Cito Volgsysteem de feitelijke leerontwikkeling in beeld brengt).

Toetsrapportages

 • Voor elke leerling ontvangt u een overzichtelijke niveaurapportage op papier. Hiermee krijgt u een uitgebreid beeld van uw leerling voor de kernvaardigheden. De rapportage van Toets 0 vergelijkt de prestaties van uw leerlingen met de gemiddelde prestaties van leerlingen op hetzelfde niveau en die van leerlingen een niveau lager en hoger.
 • Online, op Cito Portal, downloadt u ook alle andere, aanvullende rapportages, zoals voortgangsrapportages en verschillende groeps- en schooloverzichten. Daarmee krijgt u niet alleen het niveau en de groei van uw leerlingen in beeld, maar ook die van uw klas en uw school.
 • Omdat de meeste VO-scholen het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs gebruiken, kunt u de resultaten vergelijken met 800 andere.
 • Elke toetsrapportage geeft u bruikbare inzichten voor het optimaliseren van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en het toetsbeleid. Wilt u meer halen uit uw toetsrapportages van het Cito Volgsysteem VO? Of heeft u interesse in advies over opbrengstgericht werken, een bruikbaar programma van toetsing en afsluiting (PTA) en een optimaal toetsbeleid? Wij beantwoorden uw vragen graag.

Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren – en gebruiken voor de inrichting van hun onderwijs – halen betere resultaten, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Wat is er nieuw in de rapportages?

 • Nieuwe vaardigheidsschalen en normering
 • Nieuwe ankering referentieniveaus Taal en Rekenen en ERK-niveaus Engels
 • Nieuwe opzet Nederlands Taalverzorging

Bekijk ook de toelichting op de vernieuwingen in de rapportages (download pdf).

Aparte taken voor Rekenen en Wiskunde

Om een goed beeld te geven van de rekenvaardigheden van uw leerlingen toetst u rekenen en wiskunde apart. In Toets 0 wordt alleen rekenen getoetst. Bij Toets 1, Toets 2 en Toets 3 komen daar aparte taken voor wiskunde bij.

Afnameperiode

Wij adviseren u de toets af te nemen in de maanden september en oktober van het eerste leerjaar.

De onderdelen van Toets 0 (8 taken)

 • Nederlands leesvaardigheid
 • Nederlands woordenschat
 • Nederlands taalverzorging
 • Engels leesvaardigheid
 • Engels woordenschat
 • Rekenen

Materiaal

Om een toets van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs af te nemen heeft u nodig:
Voor afnames op papier:
 • Docentenmap, inclusief toegang tot Cito Portal
 • Opgavenboekjes (optioneel)
 • Antwoordblad per leerling

Tip: De antwoordbladen kunt u ook voorbedrukt op naam van de leerling bestellen. Eenvoudig en het voorkomt vervelende fouten. Bestel ze via Cito Portal.

Voor digitale afnames:

Scoringsservice

Na het insturen van het papieren antwoordblad of het inleveren van de digitale toets, voert Cito de scoringsservice uit en ontvangt u verschillende toetsrapportages.

Voor leerlingen met dyslexie

Van Toets 0 zijn er gesproken versies (op audio-cd) en vergrote versies om in te zetten bij de toetsen op papier. Van de digitale Toets 0 is ook een ingesproken versie beschikbaar. De ingesproken versie bij de digitale Toets 0 plant u in via Cito Portal.

Ervaring met digitale Toets 0

Benita van den Oever (brugklascoördinator) en Michel Bosch (systeembeheerder) organiseerden samen de afname van de digitale Toets 0 op het Zwijsen College in Veghel. “Het voorbereidende werk viel eigenlijk wel mee. Het installeren van de toetsafname-software was eenvoudig.” Op de drukste afnamedag deden zes brugklassen tegelijk de digitale afname. “Gelukkig was ook dat geen probleem”.

Digitaal toetsen leerlingen

Advies op maat?

Twijfelt u wat het beste is voor uw leerlingen of voor uw school? Wellicht biedt één van onze workshops uitkomst? Of wilt u bij het maken van een keuze graag persoonlijk advies van onze klantenservice of praktische begeleiding van onze adviseurs VO? Neem gerust contact met ons op via klantenservice@cito.nl of bel (026) 352 11 11. Wij helpen u graag verder!

Mis geen belangrijk nieuws!

Met onze tweemaandelijkse e-mailnieuwsbrief informeren wij u over actuele ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit, toetsing in het voortgezet onderwijs en over het Cito Volgsysteem VO. Over vernieuwing van rapportages bijvoorbeeld. Mis geen belangrijk nieuws en schrijf u direct in. Afmelden kan altijd.

Bestellen

Gebruik het bestelformulier om Toets 0 t/m 3 te bestellen of de Cito Intelligentietest. Ga naar Cito Portal om voorbedrukte antwoordbladen te bestellen (per leerling op naam gesteld – zo voorkomt u vervelende fouten en het is gemakkelijk voor u).