Toetsrapportages

Het meestgebruikte leerlingvolgsysteem in het VO – ondersteunt uw beslissingen
Toetsrapportages

Krijg betrouwbaar inzicht in het niveau en in de groei van uw leerlingen. Vergelijk verschillende leerjaren of schoollocaties onderling. Het kan allemaal met de toetsrapportages van het Cito Volgsysteem VO op Cito Portal.

Na een toetsafname van het Cito Volgsysteem VO verwerken wij voor u de antwoorden van uw leerlingen en kunt u verschillende rapportages downloaden op Cito Portal. U krijgt inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en ziet wat sterke en zwakke punten zijn. Deze objectieve toetsinformatie ondersteunt u – om samen met uw eigen beeld van uw leerlingen –, te beslissen of bijvoorbeeld extra begeleiding nodig is.

Niveaurapportage leerling

 • Voor alle gemaakte onderdelen ziet u de vaardigheidsscore van uw leerlingen.
 • Daarnaast worden uw leerlingen vergeleken met andere leerlingen in Nederland op het niveau van de gemaakte toets. Maar ook een niveau lager en een niveau hoger.
 • Zo krijgt u een beeld van elke leerling. En krijgt u inzicht bij welke onderdelen extra ondersteuning óf uitdaging nodig is. 

Voortgangsrapportage leerling

Heeft uw leerling twee of meer toetsen gemaakt van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs? Dan kunnen de toetsafnames gekoppeld worden in de Voortgangsrapportage. U ziet in deze rapportage hoe uw leerling zich ontwikkeld heeft. Dat geldt voor de periode vanaf het begin van het eerste jaar tot het einde van het derde jaar (Toets 0, Toets 1, Toets 2, Toets 3).

Voor extra inzicht – extra rapportages

In de rapportage-omgeving van het Cito leerling volgsysteem VO vindt u ook nog aanvullende toetsrapportages, die u extra inzicht geven:
 • Indicatie op referentie- en ERK-niveaus
 • Niveau- en voortgangsrapportages op groepsniveau
 • Niveau- en voortgangsrapportages op schoolniveau

Voorbeeld inzien van alle rapportages?

U kunt een demo van alle toetsrapportages bekijken op Cito Portal. Er opent een inlogscherm. Vul de volgende gegevens in:
 • Gebruikersnaam: Ravasdemo
 • Wachtwoord: R@vasDemo

Klik vervolgens op:
 • Demo Cito Volgsysteem
 • Rapportage
 • Start rapportage.

U komt bij een demoschool terecht waar u een voorbeeld van alle toetsrapportages op kunt vragen.

Inloggegevens

Maakt u al gebruik van het Cito Volgsysteem VO, maar heeft u nog geen inloggegevens voor Cito Portal, stuur dan een mail naar portal@cito.nl.

Gebruikt u uw rapportages optimaal?

Elke toetsrapportage geeft u bruikbare inzichten voor het optimaliseren van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en het toetsbeleid. Wilt u meer halen uit uw toetsrapportages van het Cito Volgsysteem VO? Of heeft u interesse in advies over opbrengstgericht werken, een bruikbaar programma van toetsing en afsluiting (PTA) en een optimaal toetsbeleid?

Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren – en gebruiken voor de inrichting van hun onderwijs – halen betere resultaten, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Advies op maat?

Twijfelt u wat het beste is voor uw leerlingen of voor uw school? Wellicht biedt één van onze workshops uitkomst? Of wilt u bij het maken van een keuze graag persoonlijk advies van onze klantenservice of praktische begeleiding van onze adviseurs VO? Neem gerust contact met ons op via klantenservice@cito.nl of bel (026) 352 11 11. Wij helpen u graag verder!

“De deelnemers aan de workshop vonden het een zinvolle middag. Zeer bruikbaar en praktisch!”
Karin Verweij, teamleider vmbo bij Terra, workshop ‘Tevreden over uw toetsen?


Mis geen belangrijk nieuws!

Met onze tweemaandelijkse e-mailnieuwsbrief informeren wij u over actuele ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit, toetsing in het voortgezet onderwijs en over het Cito Volgsysteem VO. Over vernieuwing van rapportages bijvoorbeeld. Mis geen belangrijk nieuws en schrijf u direct in. Afmelden kan altijd.

Bestellen

Gebruik het bestelformulier om Toets 0 t/m 3 te bestellen of de Cito Intelligentietest.
Ga naar Cito Portal om voorbedrukte antwoordbladen te bestellen (per leerling op naam gesteld – zo voorkomt u vervelende fouten en het is gemakkelijk voor u).

Leerlingrapport

Leerlingrapport

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage