Diagnostische tussentijdse toets (DTT)

In samenwerking met vmbo-, havo- en vwo-scholen ontwikkelen wij de opgaven voor de DTT (diagnostische tussentijdse toets) aan het eind van de onderbouw. Vanaf september 2014 loopt hiervoor een meerjarige pilot. U kunt als school vrijwillig deelnemen aan de adaptieve afnames voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

De tussenstand op weg naar het eindexamen

  • De tussentijdse toets is een diagnostisch hulpmiddel voor docenten en schoolleiders.
  • U krijgt met de toets een goed beeld van de ontwikkeling van iedere leerling.
  • Uw leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
  • Met de DTT laat u aan de leerling en zijn ouders zien waar hij staat op weg naar het eindexamen.
  • De uitslag van de toetst maakt gepaste actie mogelijk. U biedt hulp aan in de vorm van extra ondersteuning of verdieping.

DTT in vogelvluchtSamen met docenten ontwikkeld

De diagnostische tussentijdse toets wordt door ons ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW, onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Wij ontwikkelen de opgaven samen met teams van docenten die werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Over de afname van de pilot

  • Voor de kwaliteit van een toets is het belangrijk dat deze aansluit bij de vaardigheden en belevingswereld van leerlingen.
  • Daarom was er in februari 2015 een eerste pretestafname. Met als doel om te bepalen of de opgaven voor Nederlands, Engels en wiskunde in de praktijk meten wat we willen meten.
  • In schooljaar 2015/2016 was er opnieuw een pretest afname en ook de eerste adaptieve afname voor deelnemende scholen. 
  • In september 2016 is het derde pilotjaar van de DTT van start gegaan. Dit pilotjaar staat in het teken van meer uitgebreide leerlingrapportages op hoofd- en deelaspecten. Ook krijgt het gebruik van de diagnoses in de onderwijslespraktijk verder vorm.

Over de ontwikkeling van de toets

Wij ontwikkelen de diagnostische tussentijdse toets in opdracht van het ministerie van OCW en onder verantwoordelijkheid van het College van Examens. In de pretest afnames onderzoeken wij eerst de opgaven om te bepalen of de opgaven in de praktijk meten wat we willen meten. De resultaten hiervan vormen de basis voor de uiteindelijke adaptieve afnames en rapportages.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de diagnostische tussentijdse toets, ga dan naar de website van de Pilot DTT .
Meer informatie op de website van het CvTE

Filmpje Standaardbepaling DTT

Filmpje standaardbepaling

Veelgestelde vragen