Diagnostische tussentijdse toets (DTT)

In samenwerking met (kb-, bb- en gt-) vmbo-, havo- en vwo-scholen ontwikkelde Cito de inhoud van de diagnostische tussentijdse toets. In deze pilotperiode maakten (onderbouw)docenten Engels, Nederlands en wiskunde samen met onze toetsdeskundigen de opgaven voor de DTT. Dankzij ruim tweehonderd scholen die bij hun leerlingen vrijwillig de DTT afnamen, konden wij de kwaliteit en eigenschappen van de toets onderzoeken en de adaptiviteit ontwikkelen.

Ook de standaardbepalingen zijn uitgevoerd door docenten. Tijdens de ontwikkeling hebben veldraadplegingen plaatsgevonden en zijn pilotscholen en docenten geraadpleegd via interviews, enquêtes en een klankbordgroep.

Formatieve evaluatie

De DTT is bedoeld als instrument voor formatieve evaluatie, niet als instrument voor beslissingen omtrent slagen of zakken. De toets laat zien op welk niveau de leerling zich bevindt ten opzichte van het gewenste eindniveau en wat er nog nodig is om dit eindniveau te bereiken. De toets is gebaseerd op de doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus en de tussendoelen die afgeleid zijn van de examendoelen.

Niet verplicht

De DTT is bedoeld als instrument voor formatieve evaluatie. In de loop van 2016 besloot de Tweede Kamer definitief dat de DTT niet verplicht landelijk op scholen afgenomen wordt.
De pilot eindigde eind 2017 en was vanaf dat moment geen taak meer van de overheid en het College voor  Toetsen en Examens.

Aanbod nieuwe toets

De pilot met de DTT is nu afgerond. Op de website van het CvTE staan de resultaten van de pilot DTT en informatie over de overdracht van de DTT. Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen twee partijen, Dedact en A-vision samen met de Universiteit Maastricht, een diagnostische tussentijdse toets gaan aanbieden, waarbij ze gebruikmaken van de opgaven die door ons ontwikkeld zijn.

Over de pilot DTT

Tijdens de pilot is het prototype onder regie van het CvTE ontwikkeld. Cito was één van de ketenpartners in het traject. Wij waren onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opgaven en de adaptiviteit. Andere ketenpartners waren SLO (Stichting Leerlplan Ontwikkeling) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). SLO was verantwoordelijk voor de concept-tussendoelen die richtinggevend waren voor de DTT en heeft lessenseries voor formatief evalueren ontwikkeld. DUO was verantwoordelijk voor het digitale systeem voor het afnamen van centrale toetsen en examens (Facet) en voor de rapportages.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de diagnostische tussentijdse toets, ga dan naar de website van de Pilot DTT.