Kijk- en luistertoetsen

Voor bovenbouw vmbo, havo en vwo

Met het toetsen van de kijk- en luistervaardigheid sluit u de schoolexamens af. Deze taaltoetsen zijn een verplicht onderdeel en tellen mee voor het eindcijfer. Wilt u tijd besparen en toch een kwalitatief goede toets afnemen? Gebruik dan onze Kijk- en luistertoetsen Nederlands (alleen vmbo), Duits, Engels en Frans voor vmbo, havo en vwo. Voor havo 4 zijn er ook Duitse en Franse Kijk- en luistertoetsen. Ook het nakijken kunnen we van u overnemen.

Voor uw gemak: de scoringsservice

Wilt u efficiënt werken? Laat de toetsen Duits, Engels en Frans door ons nakijken met de scoringsservice. Uw leerlingen vullen de antwoorden in op de antwoordbladen en u stuurt deze naar ons. U ontvangt van ons een groepsoverzicht retour met de scores van uw leerlingen.

Let op! Geen scoringsservice voor Duits kb en bb, en Frans kb.

De rapportage geeft ook een vergelijking van de resultaten van uw leerlingen met landelijke gegevens en geeft een indicatie van het ERK-niveau aan voor luistervaardigheid.
De antwoordbladen, inclusief scoringsservice kosten € 0,75 per leerling.

Schoolexamens Kijk- en luistertoetsen

Bij de ontwikkeling van de Kijk- en luistertoetsen gaan we ervan uit dat leerlingen de taal begrijpen. De criteria zijn dat:
  • het taalgebruik mag niet zodanig regionaal, sociaal of individueel bepaald zijn dat het voor de gemiddelde luisteraar problemen oplevert;
  • het onderwerp vereist geen specialistische kennis;
  • het taalmateriaal voor vmbo en voor havo en vwo vertoont een stijgende moeilijkheidsgraad.

Voor Nederlands zijn er Kijk- en luistertoetsen voor alle leerwegen in het vmbo. Meer over de programmaonderdelen Nederlands leest u in de toelichting rechts op de pagina.
We gebruiken in alle Kijk- en luistertoetsen onder andere nieuws en reportages, discussies, documentaires, lifestyle- en actualiteitenprogramma’s, interviews en lezingen.

Oefenen

Links in het menu op Oefenen Kijk- en luistertoetsen staat alle informatie en hoe u de oefen-cd-roms bestelt.

Meer informatie en bestellen