Kijk- en luistertoetsen

Voor bovenbouw vmbo, havo en vwo

Scholen zijn verplicht kijk- en luistervaardigheid te toetsen in hun schoolexamens. Het maken van een goede kijk- en luistertoets is tijdrovend en geen eenvoudige klus. Wilt u tijd besparen en toch een kwalitatief goede toets afnemen? Gebruik dan onze Kijk- en luistertoetsen Nederlands (alleen vmbo), Duits, Engels, Frans en Spaans voor vmbo, havo en vwo. Ook voor de voorexamenklassen zijn er Kijk- en luistertoetsen, zodat u en uw leerlingen precies weten hoe ze ervoor staan.

Schoolexamens: oefenen en afnemen

Met de schoolexamens van Cito voor het voortgezet onderwijs krijgt u een objectief en betrouwbaar beeld van de kijk- en luistervaardigheden van uw leerlingen. Voor de ontwikkeling van al onze kijk- en luistertoetsen organiseren we proeftoetsen, die we bij een grote groep leerlingen afnemen.
Zo weten we zeker dat de moeilijkheidsgraad van de opgaven past bij het juiste onderwijsniveau: van vmbo tot en met vwo. De toetsen bestaan meestal uit een combinatie van authentieke en gescripte audio- en videofragmenten. De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van leerlingen. In elke toets zorgen we voor voldoende afwisseling in onderwerpen.

Nieuw: Voorbereidende Kijk- en luistertoetsen

Als u nieuwe voorbereidende Kijk- en luistertoetsen toetsen bestelt voor havo-4 en vwo-5, krijgt u de papieren én digitale versie.Deze toetsen worden om de twee jaar volledig vernieuwd. De eerstvolgende nieuwe editie is die van schooljaar 2018/2019.

De papieren variant maken uw leerlingen klassikaal. Leerlingen bekijken en beluisteren de fragmenten vanaf een cd of dvd. De digitale afname verloopt individueel vanachter een computer. Neemt u de digitale variant af bij uw leerlingen, dan hoeft u zelf niks na te kijken. Dit in tegenstelling tot de papieren variant. Digitaal worden de antwoorden automatisch gecontroleerd. De rapportage is direct beschikbaar, elke leerling krijgt een cijfer, ERK-indicatie én u ziet welk cijfer hij of zij behaald zou hebben op de Kijk- en luistertoets in het corresponderende examenjaar. Het geeft direct inzicht in hoe uw leerlingen er individueel en als klas voor staan.

Efficiënt werken: scoringsservice

Bij de meeste Kijk- en luistertoetsen kunt u de antwoorden door ons laten nakijken via de Cito scoringsservice. Uw leerlingen vullen hun antwoorden in op de door u bestelde antwoordbladen. Die stuurt u naar Cito. Wij kijken na en sturen u de rapportage. Zo bespaart u tijd. De rapportage bevat een groepsoverzicht met de score van elke leerling en een indicatie van het behaalde ERK-niveau. Bovendien geeft het groepsoverzicht u inzicht in de gemiddelde score van uw school en het landelijk gemiddelde. Nuttige extra informatie die u zonder scoringsservice niet krijgt! De antwoordbladen, inclusief scoringsservice kosten € 0,80 per leerling.

Let op! Geen scoringsservice mogelijk voor Duits kb en bb, en Frans kb.

Schoolexamens Kijk- en luistertoetsen

Bij de ontwikkeling van de Kijk- en luistertoetsen gaan we ervan uit dat leerlingen de taal begrijpen. De schoolexamens voldoen aan de volgende criteria:
  • het taalgebruik mag niet zodanig regionaal, sociaal of individueel bepaald zijn dat het voor de gemiddelde luisteraar problemen oplevert;
  • het onderwerp vereist geen specialistische kennis;
  • het taalmateriaal voor vmbo en voor havo en vwo vertoont een stijgende moeilijkheidsgraad.

 Nederlands  vmbo
 Engels  vmbo, havo, vwo
 Duits  vmbo, havo, vwo
 Frans  vmbo, havo, vwo
 Spaans  vmbo, havo, vwo

We gebruiken in alle Kijk- en luistertoetsen onder andere:
  • nieuws en reportages
  • discussies
  • documentaires
  • lifestyle- en actualiteitenprogramma’s
  • interviews
  • lezingen

Oefenen

Wilt u uw leerlingen de gelegenheid geven om te oefenen? Bestel dan de Oefen-cd-roms.

Meer informatie en bestellen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt altijd contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@cito.nl of via (026) 352 11 11.