Nieuws Schoolexamens

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld u dan in het linkermenu aan voor de nieuwsbrief over de kijk- en luistertoetsen.

DatumBericht
19-4-2018Nieuw onderdeel Kijk- en luistertoetsen Nederlands
Volgend schooljaar wordt 'kijken en luisteren naar instructie' bij Nederlands vervangen door een nieuw onderdeel: luisteren. Leerlingen luisteren naar een uitleg, een voordracht, een toespraak, een instructie of een verhaal. Net als bij tekstbegrip moeten ze de hoofdzaken en belangrijkste details onthouden en/of opschrijven. De opgaven krijgen ze pas na het luisteren te zien. Wilt u weten waarom we voor deze vorm hebben gekozen? Lees verder.
19-4-2018Experiment: vwo video Engels en Frans
In de proeftoetsronde van november voeren we bij Frans en Engels bij vwo video een experiment uit. We gaan uitproberen hoe het werkt als leerlingen eerst kijken en luisteren naar een langer fragment (van ongeveer 8 minuten) en daarbij achteraf de vragen beantwoorden. Tijdens het kijken en luisteren kunnen de leerlingen aantekeningen maken. De vragen gaan niet over kleine details, maar over de hoofdgedachte(n) en de belangrijkste details. Als blijkt dat deze opgaven goed functioneren, zal vanaf 2020 een deel van het videodeel zo’n langer fragment zijn. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover en over de mogelijkheid om u aan te melden voor deze proeftoetsronde.
22-2-2018Adviesnormen Kijk- en luistertoetsen bekend
De adviesnormen voor de schoolexamens van de Cito Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans zijn bekend. U vindt deze adviesnormen op onze website bij het onderdeel Adviesnormen 2000-2018.

Lees verder >
23-1-2017Kijk- en luistertoets Engels 6 vwo: advies gebruik Windows Media Player
Komende dinsdag 24 januari staat de landelijke afname gepland van de Kijk- en luistertoetsen Engels 6 vwo.