Nieuws Schoolexamens

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld u dan in het linkermenu aan voor de nieuwsbrief over de kijk- en luistertoetsen.

DatumBericht
26-6-2018Blog Dennis van den Broek, projectleider Kijk- en luistertoetsen
We hebben vrijwel wekelijks via de mail contact met de docenten van onze adviescommissie voor de Kijk- en luistertoetsen. Over het materiaal dat we willen inzetten in een toets. Of over de opgaven die we bij goedgekeurd materiaal bedacht hebben. Maar eens in de zoveel tijd vinden we het ook fijn om hen ‘live’ te spreken. Afgelopen week waren de drie docenten van de adviescommissie Frans bij ons ‘op’ Cito.

Tijd om terug te kijken naar de afgelopen lichting Kijk- en luistertoetsen: hoe hebben de onderdelen, die zij in verschillende stadia van constructie van commentaar hebben voorzien, het daadwerkelijk gedaan bij de landelijke afname? Wat was moeilijker dan verwacht, wat makkelijker? Wat hebben zij van collega’s gehoord over de inhoud en de kwaliteit van onze toetsen? Wij willen ook altijd polsen of ze vinden dat we nog op de goede weg zijn: zijn de onderwerpen die we aandragen interessant genoeg? Zijn de toetsen eerlijk en representatief? Meer jongeren in de toetsen, meer aansluiten bij de belevingswereld was het duidelijke advies. Aan het eind van de bijeenkomst hebben we het vaak meer algemeen over ‘ons’ vak: Frans. En de problemen die daar spelen. Teruglopende lesuren, scholen waar je nog maar één lesuur van 80 minuten per week hebt. En wat dat voor gevolgen heeft voor je huiswerkmethode. En of huiswerk, woordjes leren, herhalen überhaupt nog van deze tijd zijn (ook docenten Frans gebruiken het woord ‘überhaupt’). En wat voor gevolgen heeft het verschil in aantal lesuren tussen scholen voor de prestaties op eenzelfde landelijke Kijk- en luistertoets? Dat is de moeite van een onderzoek waard. En zo zien we dat een zo goed mogelijke toets proberen te maken zeker niet onbelangrijk is, maar uiteindelijk maar een klein deel van een veel groter verhaal is.
19-4-2018Nieuw onderdeel Kijk- en luistertoetsen Nederlands
Volgend schooljaar wordt 'kijken en luisteren naar instructie' bij Nederlands vervangen door een nieuw onderdeel: luisteren. Leerlingen luisteren naar een uitleg, een voordracht, een toespraak, een instructie of een verhaal. Net als bij tekstbegrip moeten ze de hoofdzaken en belangrijkste details onthouden en/of opschrijven. De opgaven krijgen ze pas na het luisteren te zien. Wilt u weten waarom we voor deze vorm hebben gekozen? Lees verder.
19-4-2018Experiment: vwo video Engels en Frans
In de proeftoetsronde van november voeren we bij Frans en Engels bij vwo video een experiment uit. We gaan uitproberen hoe het werkt als leerlingen eerst kijken en luisteren naar een langer fragment (van ongeveer 8 minuten) en daarbij achteraf de vragen beantwoorden. Tijdens het kijken en luisteren kunnen de leerlingen aantekeningen maken. De vragen gaan niet over kleine details, maar over de hoofdgedachte(n) en de belangrijkste details. Als blijkt dat deze opgaven goed functioneren, zal vanaf 2020 een deel van het videodeel zo’n langer fragment zijn. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover en over de mogelijkheid om u aan te melden voor deze proeftoetsronde.
22-2-2018Adviesnormen Kijk- en luistertoetsen bekend
De adviesnormen voor de schoolexamens van de Cito Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans zijn bekend. U vindt deze adviesnormen op onze website bij het onderdeel Adviesnormen 2000-2018.

Lees verder >
23-1-2017Kijk- en luistertoets Engels 6 vwo: advies gebruik Windows Media Player
Komende dinsdag 24 januari staat de landelijke afname gepland van de Kijk- en luistertoetsen Engels 6 vwo.