Cito Taalnieuws april 2018


Nieuwe ontwikkelingen Kijk- en luistertoetsen!
De afnames van de Cito Kijk- en luistertoetsen zijn al weer een tijdje achter de rug. Ondertussen zijn we bij Cito druk bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo komt er een nieuw onderdeel in de toetsen Nederlands voor kb en bb. En bij Frans en Engels vwo experimenteren we met langere fragmenten. Wilt u trouwens eens zien hoe de afname van de Kijk- en luistertoets op een andere school verloopt?

Nieuwe ontwikkelingen Kijk- en luistertoetsen!

Bekijk het filmpje

Nieuw onderdeel bij Nederlands
Volgend schooljaar wordt 'kijken en luisteren naar instructie' bij Nederlands vervangen door een nieuw onderdeel: luisteren. Leerlingen luisteren naar een uitleg, een voordracht, een toespraak, een instructie of een verhaal. Net als bij tekstbegrip moeten ze de hoofdzaken en belangrijkste details onthouden en/of opschrijven. De opgaven krijgen ze pas na het luisteren te zien. Wilt u weten waarom we voor deze vorm hebben gekozen?

Lees verder >
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/taalnieuws/cito-nieuw-onderdeel-nederlands.ashx

Experiment: vwo video Engels en Frans
In de proeftoetsronde van november voeren we bij Frans en Engels bij vwo video een experiment uit. We gaan uitproberen hoe het werkt als leerlingen eerst kijken en luisteren naar een langer fragment (van ongeveer 8 minuten) en daarbij achteraf de vragen beantwoorden. Tijdens het kijken en luisteren kunnen de leerlingen aantekeningen maken. De vragen gaan niet over kleine details, maar over de hoofdgedachte(n) en de belangrijkste details. Als blijkt dat deze opgaven goed functioneren, zal vanaf 2020 een deel van het videodeel zo’n langer fragment zijn. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover en over de mogelijkheid om u aan te melden voor deze proeftoetsronde.

Benieuwd naar afname van de Cito Kijk- en luistertoets op een andere school?

Filmpje: toetsen maken we samen
Bij Cito zeggen we altijd: toetsen maken we samen. Maar hoe doen we dat dan?

Filmpje: toetsen maken we samen

Uw toetsdeskundigheid verder ontwikkelen?
Toetsen zijn geen doel, maar een middel. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Wilt u uw eigen toetsdeskundigheid en die van uw collega's verder ontwikkelen? Cito biedt een aantal nieuwe trainingen speciaal voor het voortgezet onderwijs.


Alle trainingen
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/taalnieuws/cito-toetsdeskundigheid-verder-ontwikkelen.ashx

Vragen of hulp nodig?
Bel: (026) 352 13 28
Mail: klantenservice@cito.nl
Webcare: ook snel en eenvoudig contact via Facebook en Twitter