Cito Taalnieuws februari 2018


Adviesnormen Kijk- en luistertoetsen bekend
De adviesnormen voor de schoolexamens van de Cito Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans zijn bekend. U vindt deze adviesnormen op onze website bij het onderdeel Adviesnormen 2000-2018.

Over de normeringen
De normeringen voor de Kijk- en luistertoetsen 2018 wijken vrijwel nergens af van die van afgelopen jaren. Een grote uitzondering is Duits vwo. We kregen veel signalen over de moeilijkheidsgraad van deze toets. De landelijke data wezen hier ook duidelijk op. Daarom hebben we voor vwo Duits de normering versoepeld. Ook voor Engels kb en Duits gt hebben we een iets soepelere normering toegepast.

Voorbereidingstoetsen voor havo en vwo
Wist u dat u onze Kijk- en luistertoetsen ook kunt inzetten ter voorbereiding op het schoolexamen, voor havo 4 en vwo 5 bij Duits, Frans en Engels? Op papier én digitaal.
Bij uw bestelling krijgt u ze allebei. Zo kunt u de digitale versie zonder extra kosten uitproberen en er ervaring mee opdoen. Meer weten?

Krijgen uw collega's deze nieuwsbrief al?
Is dit nieuws ook interessant voor uw collega: mail het door! Onze e-mails bereiken niet alle taaldocenten. Wilt u voortaan ook zelf deze e-mailings ontvangen over Cito Kijk- en luistertoetsen? Schrijf u hier in.