Schoolexamens voortgezet onderwijs

Schoolexamens voorgezet onderwijs docenten

Wilt u tijd besparen maar wel een kwalitatief goed schoolexamen bieden? Bekijk dan onze schoolexamens voortgezet onderwijs, geschikt als taalexamen (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans) en om uzelf en uw leerlingen voor te bereiden op de schoolexamens kijk- en luistervaardigheid (alle talen) en voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Schoolexamen Kijk- en luistertoetsen

Voor de talen Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans neemt u een betrouwbare toets af met de Cito schoolexamens voor kijk- en luistervaardigheid. Wilt u bestellen of meer informatie? Ga dan naar de taal die van belang is of naar het productoverzicht links in het menu.

Kijk- en luistervaardigheid oefenen

U kunt op twee manieren met uw leerlingen oefenen ter verbetering van hun kijk- en luistervaardigheid:

Schoolexamens Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde

Voor de schoolexamens biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde is er vanaf augustus 2014 in het vierde leerjaar van havo en vwo een vernieuwd examenprogramma. Cito ontwikkelde voor havo- en vwo-docenten bij ieder vak een cd-rom met schriftelijke toetsen en praktische opdrachten die u helpen bij het samenstellen van uw schoolexamens. De opdrachten zijn te gebruiken in schoolexamens, als oefening en/of als huiswerk. U bestelt deze opgaven via Productoverzicht schoolexamens.