Afnamedata 2019

Afnamedata Kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen 2019

Cito heeft in overleg met de Inspectie Voortgezet Onderwijs onderstaande afnamedata voor 2019 vastgesteld. De Inspectie onderschrijft het belang van uniforme landelijke data voor het afnemen van de Kijk- en luistertoetsen.
Afnamevorm: klassikaal + papier Afnamedatum
vwo Duits
Engels
Frans
maandag 21 januari 2019
dinsdag 22 januari 2019
woensdag 23 januari 2019
havo Frans
Duits
Engels
maandag 21 januari 2019
dinsdag 22 januari 2019
woensdag 23 januari 2019
vmbo kb/gt Duits
Engels
Frans
woensdag 23 januari 2019
donderdag 24 januari 2019 
vrijdag 25 januari 2019
vmbo bb Engels maandag 21 januari 2019

Let op!


  • Afname van de Kijk- en luistertoetsen 2019 vóór de afnamedatum is niet toegestaan. Het betreft geheim materiaal dat vóór deze datum niet geopenbaard mag worden. Op de naleving hiervan zal worden toegezien.

  • Om het effect van voorkennis uit te sluiten, raden wij scholen dringend aan de toets in te roosteren op de afnamedatum, tijdens de eerste lesuren van de dag. Met andere woorden: zo vroeg mogelijk in de ochtend. Daarmee gaan we het risico van verspreiding van de informatie via internet en andere media tegen.

  • Wij adviseren de scholen de inhoud van de toetsen niet te bespreken met de kandidaten vóór 5 februari 2019, om daarmee zoveel mogelijk kandidaten gelijke kansen te bieden.

  • De Adviesnormen worden zo snel mogelijk na de verwerking van de antwoordbladen – van de deelnemende rapportagescholen – op de Cito-website gepubliceerd. Deelnemers aan de scoringsservice/retourrapportage worden met voorrang ingelicht over de resultaten.
     
  • De Kijk- en luistertoetsen Spaans en Duits vmbo bb zijn digitale toetsen. In verband met de beperkte beschikbaarheid van computers op scholen, is gekozen voor een afnameweek in plaats van afnamedag.
Afnamevorm: individueel + digitaal Afnamedatum
vwo Spaans week van 21 t/m 25 januari 2019
havo Spaans week van 21 t/m 25 januari 2019
vmbo kb/gt Spaans week van 21 t/m 25 januari 2019
vmbo bb Duits week van 21 t/m 25 januari 2019
Mis niets van het laatste nieuws! Schrijf u in: e-nieuwsbrief