Kijk- en luistertoetsen Duits

Voor vmbo bb, vmbo kb/gt, havo en vwo

Kijk- en luistertoetsen Duits

Eenvoudig de kijk- en luistervaardigheid van uw leerlingen in het Duits toetsen voor het schoolexamen? Gebruik de Kijk- en luistertoetsen Duits van Cito! Elk jaar is er een nieuwe toets. De Kijk- en luistertoetsen zijn het afsluitende onderdeel van het schoolexamen. De Kijk- en luistertoets voor vmbo bb is uitsluitend digitaal. Lees meer info over deze toets.

Voor uw gemak: de scoringsservice

Wilt u efficiënt werken? Laat dan de toetsen (behalve vmbo bb) door ons nakijken met de scoringsservice. Uw leerlingen vullen dan de antwoorden in op de antwoordbladen en u stuurt deze naar ons. U ontvangt van ons een groepsoverzicht retour met de scores van uw leerlingen.

De rapportage vergelijkt ook de resultaten van uw leerlingen met landelijke gegevens en geeft een indicatie van het ERK-niveau voor luistervaardigheid.

De antwoordbladen, inclusief scoringsservice kosten € 0,80 per leerling.

Over de Kijk- en luistertoetsen Duits

 • Meerkeuze-opgaven.
 • Nederlandse opgaven bij vmbo, Duitse opgaven bij havo/vwo.
 • Afnameduur maximaal 60 minuten.
 • Afname binnen één lesuur niet altijd mogelijk.
 • Neem de toetsen af op de geadviseerde afnamedata. Deze vindt u rechts op deze pagina.
 • Plan de toets in tijdens de eerste lesuren van de dag om geheimhouding te waarborgen.
 • Het is niet toegestaan de toetsen af te nemen vóór de afnamedatum.

Voor leerlingen met een auditieve beperking (Cluster 2) 

Heeft u kandidaten met een auditieve beperking? Ook zij kunnen meedoen aan het schoolexamen Kijk- en luistertoetsen Duits. Wij bieden wij voor deze groep leerlingen ondertitelde versies van de videotoetsen aan. Zowel reguliere scholen als scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen de ondertitelde dvd’s bestellen als aanvulling op het standaardpakket. Het audiodeel wordt niet ondertiteld. U kunt ervoor kiezen het audiodeel voor te lezen aan deze leerlingen. Hiervoor gebruikt u het transcript dat in het tekstboekje staat.

Duitstalige opgaven in Kijk- en luistertoetsen Duits havo

Vanaf 2013 stellen we de opgaven van de Kijk- en luistertoetsen Duits havo alleen nog in het Duits.

Oefenmateriaal voor een goede voorbereiding

 • Wilt u uw leerlingen laten oefenen? Downloadt de vertaalde opgaven van eerdere Kijk- en luistertoetsen Duits havo (2012, 2011 en 2010) en één toets havo 4 (2011).
 • De vertaalde opgaven zijn alleen bestemd voor oefening. De oude toetsen zijn namelijk met Nederlandstalige opgaven gepretest en op die basis genormeerd. Elke verandering (zoals een verandering van de taal waarin de opgaven zijn gesteld) maakt die normering onbruikbaar.

Oude toetsen als herkansing

Als u de oude toetsen wilt gebruiken voor herkansing, gebruik deze dan met de Nederlandstalige opgaven. De scores van de kandidaten zijn namelijk het meest betrouwbaar en kunnen onderling het best vergeleken worden wanneer de toets in zijn oorspronkelijke vorm wordt ingezet.

Bestellen van eerdere Kijk- en luistertoetsen

De Kijk- en luistertoetsen 2015-2016 zijn nog leverbaar zolang de voorraad strekt.

Materiaal

 • Standaardpakket met:
  –  afname-instructie
  –  cd(‘s) en dvd
  –  negen opgavenboekjes in drie versies
  –  tekstboekje met transcripten
 • cd(‘s) en dvd
 • de sleutels worden tijdens de afnameweek op de portal van Cito in pdf beschikbaar gesteld

Los te bestellen (na de aanschaf van het standaardpakket)

 • Tekstboekje
 • Cd en dvd
 • Sets van negen opgavenboekjes
 • Ondertitelde versies
 • Pakket voor leerlingen met dyslexie
 • Antwoordbladen 2019

Advies op maat?

Twijfelt u wat het beste is voor uw leerlingen of voor uw school? Wellicht biedt één van onze workshops uitkomst? Of wilt u bij het maken van een keuze graag persoonlijk advies van onze klantenservice? Neem gerust contact met ons op via klantenservice@cito.nl of bel (026) 352 11 11. Wij helpen u graag verder!

Mis geen belangrijk nieuws!

Wilt u op te hoogte blijven van taalnieuws van Cito en ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf u nu in voor de 2-maandelijkse e-nieuwsbrief (afmelden kan altijd)!

Bestellen

Bestel direct via de knop bovenaan de pagina.