Kijk- en luistertoetsen Engels

Voor vmbo bb, vmbo kb/gt, havo en vwo

Kijk- en luistertoetsen Engels

Eenvoudig de kijk- en luistervaardigheid van uw leerlingen in het Engels toetsen voor het schoolexamen? Gebruik de Kijk- en luistertoetsen Engels van Cito! Elk jaar is er een nieuwe toets. De Kijk- en luistertoetsen zijn het afsluitende onderdeel van het schoolexamen. Lees meer over de Kijk- en luistertoetsen voor het voorexamenjaar (havo 4 en vwo 5).

Voor uw gemak: de scoringsservice

Wilt u efficiënt werken? Laat dan de toetsen door ons nakijken met de scoringsservice. Uw leerlingen vullen dan de antwoorden in op de antwoordbladen en u stuurt deze naar ons. U ontvangt van ons een groepsoverzicht retour met de scores van uw leerlingen.

De rapportage vergelijkt ook de resultaten van uw leerlingen met landelijke gegevens en geeft een indicatie van het ERK-niveau voor luistervaardigheid.

De antwoordbladen, inclusief scoringsservice kosten € 0,80 per leerling.

Over de Kijk- en luistertoetsen Engels

 • Meerkeuze-opgaven.
 • Nederlandse opgaven bij vmbo, Engelse opgaven bij havo/vwo.
 • Afnameduur maximaal 60 minuten.
 • Afname binnen één lesuur niet altijd mogelijk.
 • Neem de toetsen af op de geadviseerde afnamedata.
 • Plan de toets in tijdens de eerste lesuren van de dag om geheimhouding te waarborgen.
 • Het is niet toegestaan de toetsen af te nemen vóór de afnamedatum.

Voor leerlingen met een auditieve beperking (Cluster 2) 

Heeft u kandidaten met een auditieve beperking? Ook zij kunnen meedoen aan het schoolexamen Kijk- en luistertoetsen Engels. Wij bieden voor deze groep leerlingen ondertitelde versies van de videotoetsen aan. Zowel reguliere scholen als scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen de ondertitelde dvd’s bestellen als aanvulling op het standaardpakket. Het audiodeel wordt niet ondertiteld. U kunt ervoor kiezen het audiodeel voor te lezen aan deze leerlingen. Hiervoor gebruikt u het transcript dat in het tekstboekje staat.

Bestellen van eerdere Kijk- en luistertoetsen

De Kijk- en luistertoetsen vanaf 2015-2016 zijn nog leverbaar zolang de voorraad strekt.

Materiaal

 • Standaardpakket met:
  –  afname-instructie
  –  cd(‘s) en dvd
  –  negen opgavenboekjes in drie versies
  –  tekstboekje met transcripten
 • cd(‘s) en dvd
 • de sleutels worden tijdens de afnameweek op de portal van Cito in pdf beschikbaar gesteld

Los te bestellen (na aanschaf van het standaardpakket)

 • Tekstboekje
 • Cd en dvd
 • Sets van negen opgavenboekjes
 • Ondertitelde versies
 • Pakket voor leerlingen met dyslexie
 • Antwoordbladen 2019

Advies op maat?

Twijfelt u wat het beste is voor uw leerlingen of voor uw school? Wellicht biedt één van onze workshops uitkomst? Of wilt u bij het maken van een keuze graag persoonlijk advies van onze klantenservice? Neem gerust contact met ons op via klantenservice@cito.nl of bel (026) 352 11 11. Wij helpen u graag verder!

Mis geen belangrijk nieuws!

Wilt u op te hoogte blijven van taalnieuws van Cito en ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf u nu in voor de 2-maandelijkse e-nieuwsbrief (afmelden kan altijd)!

Bestellen

Bestel direct via de knop bovenaan de pagina.