Kijk- en luistertoetsen Nederlands

Voor vmbo bb, vmbo kb en vmbo gt

Kijk- en luistertoetsen Nederlands

Eenvoudig de kijk- en luistervaardigheid van uw leerlingen in het Nederlands toetsen voor het schoolexamen? Gebruik de Kijk- en luistertoetsen Nederland van Cito! De toetsen sluiten aan bij het referentieniveau 2F voor taal.

Hoe werkt de Kijk- en luistertoets Nederlands?

Er is een aparte Kijk- en luistertoets voor elk niveau. Tussen de verschillende toetsen bestaat overlap. De Kijk- en luistertoetsen voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bevatten de onderdelen tekstbegrip, fictie en luisteren (alleen audio). De Kijk- en luistertoets voor de gemengde en theoretische leerweg bevat de onderdelen tekstbegrip, fictie, kritisch kijken en luisteren. Verdere toelichting over de hierboven genoemde toetsonderdelen vindt u in de handleiding.

Veranderingen kijk- en luistertoets Nederlands

Volgend schooljaar wordt 'kijken en luisteren naar instructie' bij Nederlands vervangen door een nieuw onderdeel: luisteren. Leerlingen luisteren naar een uitleg, een voordracht, een toespraak, een instructie of een verhaal. Net als bij tekstbegrip moeten ze de hoofdzaken en belangrijkste details onthouden en/of opschrijven. De opgaven krijgen ze pas na het luisteren te zien. Door een deel op te nemen met alleen audio, ontstaat er meer lijn tussen de Cito Kijk- en luistertoets en de examens die bij Nederlands op het mbo worden afgenomen. Bovendien staan in de kijkwijzers in de nieuwe “Handreiking schoolexamens Nederlands vmbo” (SLO, 2012) meerdere aspecten en kenmerken van de taak die zich goed lenen voor een toetsfragment met alleen audio. Uit de proeftoetsing van november 2017 bleek dat deze opgaven prima functioneren op bb en kb. Begin volgend schooljaar zal op deze pagina een voorbeeldfragment met opgaven staan. Hiermee kunt u uw leerlingen voorbereiden op dit nieuwe onderdeel.

Voor leerlingen met dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie kunt u de extra dvd bestellen bij de Kijk- en luistertoetsen Nederlands vmbo. Deze versie heeft verlengde antwoordpauzes, zodat de leerlingen meer tijd hebben om de opgaven door te lezen. Deze dvd’s zijn er voor alle drie de leerwegen.

Voor leerlingen met een auditieve beperking (Cluster 2)

Heeft u kandidaten met een auditieve beperking? Ook zij kunnen meedoen aan het schoolexamen Kijk- en luistertoetsen Nederlands. Wij bieden voor deze groep leerlingen ondertitelde versies aan. Ook deze zijn er voor alle drie de niveaus. Zowel reguliere scholen als scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen de ondertitelde dvd’s bestellen als aanvulling op het standaardpakket. Het onderdeel luisteren (bij kb en bb) wordt niet ondertiteld. U kunt dit onderdeel voorlezen aan uw leerlingen met een auditieve beperking. Het transcript van de tekst staat in de handleiding.

Afname

 • 70 tot 90 minuten voor de hele toets
 • Klassikaal
 • Op een door u te bepalen moment; er is voor Nederlands geen adviesdatum
 • U kunt de toets in één keer in zijn geheel afnemen, maar u kunt ook elk onderdeel apart afnemen

Materiaal

 • Standaardpakket met:
  –  handleiding
  –  dvd
  –  negen opgavenboekjes in drie versies

Los te bestellen (alleen mogelijk na aanschaf van het standaardpakket)

 • Handleiding
 • Dvd
 • Sets van negen opgavenboekjes
 • Ondertitelde versies
 • Dvd met verlengde antwoordpauzes voor dyslectische leerlingen

Bestellen van eerdere Kijk- en luistertoetsen

De Kijk- en luistertoetsen vanaf 2015-2016 zijn nog leverbaar zolang de voorraad strekt.

Advies op maat?

Twijfelt u wat het beste is voor uw leerlingen of voor uw school? Wellicht biedt één van onze workshops uitkomst? Of wilt u bij het maken van een keuze graag persoonlijk advies van onze klantenservice? Neem gerust contact met ons op via klantenservice@cito.nl of bel (026) 352 11 11. Wij helpen u graag verder!

Mis geen belangrijk nieuws!

Wilt u op te hoogte blijven van taalnieuws van Cito en ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf u nu in voor de 2-maandelijkse e-nieuwsbrief (afmelden kan altijd)!

Bestellen

Bestel direct via de knop bovenaan de pagina.