Antwoordenanalyse 2F en 3F

Het is zinvol om de antwoorden die leerlingen geven op vragen in een toets nader te bekijken. Het aantal goede antwoorden geeft informatie over de moeilijkheid van de vraag en de vaardigheid van de leerlingen. Het aantal foutieve antwoorden is minstens zo boeiend, want van je fouten kun je leren. Het is interessant om een incorrect antwoord dat vaak voorkomt, nader te bekijken: wat gaat hier mis; hoe komt een leerling hierop; waarom geven zoveel leerlingen dit foutieve antwoord; welke denkstappen zitten daar achter?

Met kennis van de antwoorden

  • Bij de rekentoets VO krijgen docenten de antwoorden van leerlingen niet te zien. 
  • Het belangrijkste doel van een examen (en ook van de rekentoets) bestaat uit het meten van vaardigheden en deze af te zetten tegen een landelijke norm.
  • Kennis van de gegeven antwoorden is voor de docent zeker zinvol. Hierdoor wordt namelijk duidelijk welke leerstof leerlingen niet beheersen. En als veel leerlingen dezelfde fout maken, kan de docent zijn onderwijs daarop aanpassen. 

De meest voorkomende fouten geanalyseerd

Veel rekendocenten willen de antwoorden graag zien. Om aan deze wens tegemoet te komen, staan rechts de analyse's van de meest voorkomende foutieve antwoorden op de opgaven van de voorbeeldtoetsen 2F en 3F. Ook staat er wat mogelijke verklaringen voor deze fouten.