Voorbeeldtoetsen 2F en 3F

Bekijk rechts de handreikingen 2F en 3F: analyse van antwoorden op een rekentoets én de daarvoor gebruikte toetsen

Sinds schooljaar 2014/2015 is de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. Om u een beeld te geven van de inhoud en de afname van de rekentoets, publiceren we voorbeeldtoetsen.

Wanneer zijn de afnames?

Ga naar examenblad en download de pdf die op de pagina staat voor een actueel overzicht. Of ga naar de afbeelding rechts voor een compact overzicht.

De voorbeeldtoetsen om te bekijken

Met de voorbeeldtoetsen in digitale vorm heeft u:
  • oefentoetsen die voor iedereen te bereiken zijn op een computer met internetverbinding via http://oefenen.facet.onl/.
  • proeftoetsen waarvoor u een afnameplanning in Facet kunt maken.

Vanaf 2016 worden geen nieuwe voorbeeldtoetsen in pdf-formaat gepubliceerd.

De rekenopgaven-etalage

Sinds 1 juli 2016 is er een rekenopgavenetalage waarin via een selectiemogelijkheid een groot deel van alle opgaven kunnen worden bekeken die in 2016 en in 2017 zijn afgenomen.

De omzettingstabellen

Bij de voorbeeldtoetsen 2016 en 2017 van 2F en 3F zijn omzettingstabellen beschikbaar. Deze tabellen geven aan hoe u de score omzet naar een cijfer. U vindt deze in het blok rechts.

De voorbeeldtoetsen van voorgaande jaren

Ook van de afnames van voorgaande jaren zijn voorbeeldtoetsen gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op eerdere versies van de rekentoetswijzer en samengesteld volgens de richtlijnen van het betreffende jaar. Qua inhoud als samenstelling wijken ze dus af van de huidige rekentoets.
Aan de slag met de voorbeeldtoetsen.

Naast de voorbeeldtoetsen voor de rekentoets VO zijn er ook voorbeeldexamens mbo Rekenen 2F en 3F beschikbaar op Examenbladmbo.nl.

Handreiking

Extra materiaal